Avräkning observation 2023-12-31

BNP AC Green Energy 4109 NOK

Utbetalning

Den 2024-01-23 så kommer en kupong på 54,56 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN NO0010945181
Riskkategori Barriärberoende
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 0 %
Teckningspost 10 000 NOK
Valuta NOK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Kupong 19,84 %
Inlösenbarriär 100,00 %
Kupongbarriär 100,00 %
Riskbarriär 60,00 %

Datum

Startdag 2021-03-31
Emissionsdag 2021-04-23
Återbetalningsdag 2026-04-20
Löptid Max 5 år
Utbetalningsdag 2024-01-23

Utveckling

Underliggande Startkurs Observation Utveckling
Orsted AS 1 024,50 367,00 -64,18 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 260,40 209,65 -19,49 %

Kuponghistorik

Observation Kupong
2022-03-31
2022-06-30
2022-09-30
2022-12-31
2023-03-31
2023-06-30
2023-09-30

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print