Avräkning observation 2019-12-09

BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB

Utbetalning

Den 2019-12-23 så kommer en kupong på 2 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN SE0010547521
Riskkategori Kapitalskyddad
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 90 %
Teckningspost 10 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Kupong 2 %
Inlösenkupong 7,5 %
Inlösenbarriär 100,00 %
Kupongbarriär 80,00 %
Riskbarriär 60,00 %

Datum

Startdag 2017-12-08
Emissionsdag 2017-12-22
Återbetalningsdag 2025-12-22
Löptid Max 8 år
Utbetalningsdag 2019-12-23

Utveckling

Underliggande Startkurs Observation Utveckling
ASTRAZENECA PLC 4 784,00 7 222,00 50,96 %
SWEDBANK A ORD 201,90 124,80 -38,19 %
TELIA Co AB 36,74 40,09 9,11 %
SSAB A ORD 40,68 32,85 -19,25 %

Kuponghistorik

Observation Kupong
2018-12-10

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print