Avräkning observation 2020-07-13

Slutavräkning

CB KC Tillväxtvalutor 3411

Utbetalning

Den 2020-07-13 så kommer en kupong på 10 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN SE0011204601
Riskkategori Barriärberoende
Emittent CITI GLOBAL MARKETS
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 0 %
Teckningspost 50 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Riskbarriär 100,00 %

Datum

Startdag 2018-07-02
Emissionsdag 2018-07-13
Återbetalningsdag 2023-07-13
Löptid 5 år
Utbetalningsdag 2020-07-13

Kuponghistorik

Observation Kupong
2019-07-15 10 %

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print