Avräkning observation 2023-04-05

BNP KC HY Europa Kvart 4559

Utbetalning

Den 2023-04-05 så kommer en kupong på 1,47 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN SE0018219388
Riskkategori Kreditberoende
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 0 %
Teckningspost 10 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB

Datum

Startdag 2022-09-27
Emissionsdag 2022-09-27
Återbetalningsdag 2027-07-05
Löptid 4,8 år
Utbetalningsdag 2023-04-05

Utveckling

Underliggande Startkurs Observation Utveckling
ITX_XO_S37_V1_5Y 1,00

Kuponghistorik

Observation Kupong
2022-10-05 0,13 %
2023-01-05 1,47 %

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print