Avräkning observation 2023-01-25

BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630

Utbetalning

Den 2023-02-14 så kommer en kupong på 1,61 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN SE0018715914
Riskkategori Barriärberoende
Emittent BNP Paribas Issuance B.V.
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 0 %
Teckningspost 10 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Kupong 1,61 %
Inlösenbarriär 90,00 %
Kupongbarriär 80,00 %
Riskbarriär 60,00 %

Datum

Startdag 2022-11-25
Emissionsdag 2022-12-15
Återbetalningsdag 2027-12-09
Löptid Max 5 år
Utbetalningsdag 2023-02-14

Utveckling

Underliggande Startkurs Observation Utveckling
BOLIDEN 357,94 451,94 26,26 %
GETINGE B ORD 231,00 231,20 0,09 %
ELECTROLUX B ORD 145,76 150,86 3,50 %
NORDEA BANK AB 109,46 119,62 9,28 %

Kuponghistorik

Observation Kupong
2022-12-27 1,61 %

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print