Avräkning observation 2022-07-20

CACIB Grön RO RR 3455

Utbetalning

Den 2022-07-20 så kommer en kupong på 1,54 % av nominellt belopp att betalas ut.

Produktdetaljer

ISIN XS1803946307
Riskkategori Kapitalskyddad
Emittent CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Emissionskurs 100 %
Kapitalskydd 100 %
Teckningspost 1 000 000 SEK
Valuta SEK
Marknadsplats Unlisted Struct

Datum

Startdag 2019-07-17
Emissionsdag 2018-07-20
Återbetalningsdag 2025-07-21
Löptid 7 år
Utbetalningsdag 2022-07-20

Kuponghistorik

Observation Kupong
2019-07-22 0,43 %
2020-07-20 0,42 %
2021-07-20 0,42 %

Övrig produktinformation

Daglig produktuppdatering www.garantum.se

Kontaktuppgifter

  • Garantum Fondkommission AB
  • Box 7364 | Norrmalmstorg 16/Smålandsgatan 16
  • Tel +46 8 522 550 00
  • Fax +46 8 522 550 99
  • www.garantum.se
  • E-post info@garantum.se

De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.

Print