• På grund av systembyte kan det förekomma tillfälliga avvikelser i beskrivningen på produktsidorna. Vi beklagar detta.

Fondportföljer - enkelhet och variation

Garantums fondportföljer erbjuder enkelhet och variation – de visar på hur fonder kan kombineras för att skapa portföljer i olika former och risknivåer. Portföljförslagen är till för dig som vill ha hjälp med att välja en bra mix av fonder utifrån din egen riskvilja. Portföljförslagen är grundade på en väletablerad metodik baserad på riskspridning mellan olika tillgångar.

Portfölj Likviditet

Risknivå: Lågrisk 2 av 7
Placeringshorisont: > 5 år

         

Beskrivning: Fondportfölj Likviditet kan passa kunder som har likvid på depå eller bankkonto med noll till negativ ränta och söker ett alternativ som kan generera avkastning.  Portföljen investerar i 2 fonder från fondbolaget Aktie-Ansvar där fonderna är utvalda från Garantums courtagefria huvudlista. Kortsiktiga svängningar på marknaden kan påverka portföljen.  Portföljen strävar efter att generera en så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken. 

 

       

Fondfaktablad sammanställning PDF >>

        Produktblad >>

 

Portfölj Defensiv

Risknivå: Lågrisk 3 av 7
Placeringshorisont: > 5 år

         

Beskrivning: Fondportfölj Defensiv vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till en relativt låg risk. Portföljen investe- rar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda från Garantums courtagefria huvudlista. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad och att kortsiktiga svängningar på marknaden ska få en begränsad inverkan på portföljen. Portföljen strävar efter att generera en så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.

 

       


Fondfaktablad sammanställning PDF >>

        Produktblad >>

 

Portfölj Balanserad

Risknivå: Medelrisk 4 av 7
Placeringshorisont: > 5 år

         

Beskrivning: Fondportfölj Balanserad vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till medelhög risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda från Garantums courtagefria huvudlista. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, men kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen. Portföljen strävar efter att generera en så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.

       


Fondfaktablad sammanställning PDF >>         Produktblad >>

 

Portfölj Offensiv

Risknivå: Högrisk 5 av 7
Placeringshorisont: > 5 år

         

Beskrivning: Fondportfölj Offensiv vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning och är beredd att ta en hög risk. Portföljen investerar i olika typer av aktiefonder som är utvalda från Garantums courtagefria huvudlista. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, men kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen. Portföljen strävar efter att generera en så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.

       
Fondfaktablad sammanställning PDF >>          Produktblad >>

 


Teckningsanmälan fond

Köp- och säljorder fond PDF >>
Månadssparande fond PDF >>

Instruktion för att teckna fondportföljer:

Skicka in din köporder för fondportföljen som finns tillgänglig på garantum.se på något av följande sätt:
1. Scanna och maila ordern till: fonder@garantum.se
2. Faxa den till: 08-522 550 99
3. Posta den till: Garantum, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Stopptid och genomförande är kl. 10.00 samma dag förutsatt att pengarna finns på depån vid orderläggningen.

Minsta teckningsbelopp för fondportföljer är 10 000 kr vid en engångsinvestering eller 5 000 kr i månaden vid månadsspar via autogiro. Denna fondportfölj handlas courtagefritt.

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.