Diskretionär fondförvaltning

Sedan 2017 erbjuder Garantum en diskretionär kapitalförvaltning av fonder. Tjänsten passar dig som är intresserad av att placera i fonder men gärna ser att någon bevakar och förvaltar kapitalet på daglig basis. Inom ramen för förvaltningen erbjuder vi två olika mandat:

 

  • Select Balanserad passar dig som söker god avkastning till en medelhög risk
  • Select Offensiv passar dig som söker god avkastning till en hög risk

Vår förvaltningsidé är ”Rätt placering vid rätt tillfälle”. Det innebär att Garantum alltid
strävar efter att optimera avkastningen i portföljen givet det riskmandat du som kund valt. I den diskretionära förvaltningen av fonder är vi en aktiv förvaltare i den mån att vi dagligen bevakar portföljens positioner och arbetar både strategiskt och taktiskt. Vår strategiska positionering är ett resultat av vår marknadssyn på längre sikt medan den taktiska är vad vi tror på kort sikt.

Denna metod att förvalta baseras på att vi regelbundet ska hantera risker. Inför exempelvis ett
val kan vi taktiskt (kortsiktigt) kliva ur en marknad då utfallet, och därmed marknadsutvecklingen, är osäker. När vi anser att den största risken passerat kan vi kliva tillbaka till marknaden.

För att höra mer om hur vi förvaltar och vilken syn vi har på marknaden är du välkommen att kontakta vår kapitalförvaltning på 08-522 550 00 eller kapitalforvaltning@garantum.se.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.