• Kapitalförvaltning

Fondflyttjänst

Genom att flytta in ditt fondengagemang till Garantum får du med vår depåtjänst tillgång till en modern investeringsplattform för alla typer av sparande. Här kan du som kund följa utvecklingen på ditt innehav, erbjudas personlig service gällande dina fondaffärer samt få tillgång till över 140 courtagefria fonder.

Garantum tillhandahåller handel på vanlig depå såväl som både investeringssparkonto (ISK) och försäkringsdepå för att kunna möta alla behov. Med dagens IT-lösningar är fondflyttar enklare än någonsin – du som kund behöver bara öppna en depå och skicka in en blankett så är det klart inom 4–6 veckor. För dig som vill byta fond eller flytta ditt fondinnehav till Garantum rekommenderar vi att försäljningen sker på redan befintlig depå och att likviden sedan flyttas till Garantum, detta för att reducera handläggningstiden. I vissa undantagsfall finns det begränsningar från fondbolagens sida gällande vilka fonder som kan flyttas. Garantum tar inga avgifter för att flytta dina fonder, däremot kan vissa motparter tillämpa en flyttkostnad. Kontakta oss gärna på 08-522 550 40 så hjälper vi till med rätt blankett.

Observera: vid fondflyttar där kunden byter skatteskal – exempelvis från en traditionell depå till ISK – behövs fondandelarna på den ursprungliga depån först säljas av för att sedan köpas in på den nya depån. Detta medför i sin tur en kursrisk under de dagar kundens innehav inte är investerat i marknaden.

Blankett för fondflytt på Blankettcenter >>

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.