Avkastning Garantum statiska portföljer augusti 2018

2018-09-10

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under augusti 2018.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Aug

YTD

Avkastning

-0,24%

-1,30%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Aug

YTD

Avkastning

0,70%

0,75%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Aug

YTD

Avkastning

1,67%

5,39%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Aug

YTD

Avkastning

2,67%

10,96%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.