Avkastning Garantum statiska portföljer juli 2018

2018-08-10

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under juli 2018.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Juli

YTD

Avkastning

0,34%

-1,08%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Juli

YTD

Avkastning

-0,363%

0,03%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Juli

YTD

Avkastning

0,564%

3,65%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Juli

YTD

Avkastning

0,28%

6,37%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.