Avkastning Garantum statiska portföljer juni 2018

2018-07-05

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under juni 2018.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Maj

YTD

Avkastning

-0,16%

-1,39%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Maj

YTD

Avkastning

-0,028%

0,43%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Maj

YTD

Avkastning

0,547%

3,18%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Maj

YTD

Avkastning

-0,41%

6,06%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.