Avkastning Garantum statiska portföljer september 2018

2018-10-10

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under september 2018.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Sep

YTD

Avkastning

0,75%

-0,60%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Sep

YTD

Avkastning

-0,410%

0,18%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Sep

YTD

Avkastning

-2,563%

2,51%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Sep

YTD

Avkastning

-1,91%

6,16%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.