Avkastning Garantums statiska portföljer april 2018

2018-05-08

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under april 2018. För mer info klicka här.

     

Fondportfölj Lividitet nr 2

April

YTD

Avkastning

-0,27%

-0,82%

     

Fondportfölj Defensiv nr 2

April

YTD

Avkastning

0,628%

0,63%

     

Fondportfölj Balanserad nr 2

April

YTD

Avkastning

3,267%

2,51%

     

Fondportfölj Offensiv nr 2

April

YTD

Avkastning

3,71%

4,86%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.