Avkastning Garantums statiska portföljer december 2017

2018-01-08

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under 2017 samt för december månad. För mer info klicka här.

Fondportfölj Lividitet nr 2

2017

December

Avkastning

1,30%

-0,27%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

2017

December

Avkastning

3,350%

-0,315%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

2017

December

Avkastning

10,50%

-0,28%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

2017

December

Avkastning

14,09%

-0,22%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.