Avkastning Garantums statiska portföljer februari 2018

2018-03-06

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under februari 2018. För mer info klicka här.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Februari

YTD

Avkastning

-0,63%

-0,07%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Februari

YTD

Avkastning

0,070%

-0,12%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Februari

YTD

Avkastning

1,78%

0,10%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Februari

YTD

Avkastning

2,19%

3,15%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.