Avkastning Garantums statiska portföljer januari 2018

2018-02-09

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under januari 2018. För mer info klicka här.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Januari 2018

Avkastning

0,57%

   
   

Fondportfölj Defensiv nr 2

Januari 2018

Avkastning

-0,173%

   
   

Fondportfölj Balanserad nr 2

Januari 2018

Avkastning

-0,94%

   
   

Fondportfölj Offensiv nr 2

Januari 2018

Avkastning

0,97%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.