Avkastning Garantums statiska portföljer maj 2018

2018-06-11

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under maj 2018. För mer info klicka här.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Maj

YTD

Avkastning

-0,47%

-1,23%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Maj

YTD

Avkastning

-0,198%

0,43%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Maj

YTD

Avkastning

0,318%

3,05%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Maj

YTD

Avkastning

0,65%

6,51%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.