Avkastning Garantums statiska portföljer mars 2018

2018-04-10

Nedan presenteras avkastningen för våra statiska fondportföljer avkastning under mars 2018. För mer info klicka här.

Fondportfölj Lividitet nr 2

Mars

YTD

Avkastning

-0,50%

-0,56%

     
     

Fondportfölj Defensiv nr 2

Mars

YTD

Avkastning

0,118%

-0,02%

     
     

Fondportfölj Balanserad nr 2

Mars

YTD

Avkastning

-0,539%

0,22%

     
     

Fondportfölj Offensiv nr 2

Mars

YTD

Avkastning

-1,53%

1,86%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.