Bankboken eller möjlighet till avkastning?

2017-10-19

Ett tema som inte allt för sällan idag debatteras i nyheter är jakten på ränta. Investerare i Sverige men även Globalt ställer sig frågan hur avkastning kan genereras till så låg risk som möjligt. I den dagliga kontakten med kund inser vi ganska snabbt att kunder allt som ofta strävar efter maximal avkastning till så låg risk som möjligt. Men vad händer när de riskfria placeringarna i form av statspapper inte genererar någon avkastning och påverkar hela marknadens förväntningar på avkastning? Med en inflation som kontinuerligt försämrar konsumenternas köpkraft och avsaknaden av riskfria alternativ måste man ställa sig frågan - hur ska jag lägga upp mitt sparande?

Svensk statsobligation 10-års löptid

 

Vi behöver utgå ifrån att risken måste öka
Som en av de ledande fondkomissionärerna och förvaltarna kan man tro att vi har lösningen och svaret på ekvationen, men liksom andra duktiga förvaltare sitter vi i samma båt. Vi försöker till vårt yttersta hitta lösningar på räntefrågan. Precis som de flesta andra som arbetar med denna dagliga utmaning finns det bara en slutsats - den som idag söker avkastning som överstiger inflationen måste röra sig ut på riskskalan. Investerare måste alltså vara beredda på att ta någon form av risk för att räkna med en avkastning som leder till ökad köpkraft. Att ta sig från bankkontot till finansmarknaden kan verka skrämmande för många, åtminstone när tanken är ett kortsiktigt sparande och man vill ha tillgång till pengarna omgående. Från att äga något som staten garanterar genom stadsgarantin till att plötsligt gå till något som prissätts på en fri marknad. 

Vad krävs av en investerare för att ta klivet ut på riskskalan?
Först och främst behöver investerare acceptera en viss ”inlåsning” av likviden på åtminstone två dagar, det är nämligen tiden det brukar ta för t.ex. en räntefond att bli likvid efter en försäljning. De flesta investerare ser förhoppningsvis denna ledtid som en regel istället för en chock. När den rutan är bockad ska vi försöka leta i ett hav av fonder för att pricka rätt. Eftersom vi söker ränta eller ett alternativ till bankkontot är det således viktigt att vi håller oss långt ner på riskskalan, vi vill inte ta allt för hög risk eftersom investeringen då tappar sitt syfte. Det naturliga steget blir att först titta på fonder med risk 1, alltså en likviditetsfond.

Likviditetsfonder idag
I dagens marknadsläge kommer en traditionell likviditetsfond förmodligen avkasta under 1% på årsbasis, med andra ord inte så mycket som vi är vana vid historiskt. Det går förvisso att hitta likviditetsfonder som avkastar 1,5%-2% på årsbasis men här måste investerare göra en extra utvärdering. En del av de fonderna tenderar att investera i räntepapper med längre löptider (högre duration), med större känslighet mot ränteförändringar, samt räntepapper mot företag eller länder med lägre kreditvärdighet. För den som accepterar risken i utbyte mot högre avkastning kan det vara ett investeringsbeslut som är helt korrekt men det är viktigt att förstå vad man köper och inte stirra sig blind på en risksiffra. Tankesättet får en att tänka på ett känt citat från Warren Buffet:

 

“Risk comes from not knowing what you´re doing”

 

Användning av portföljer
Ett alternativ till att endast köpa en enskild fond är att sätta ihop en enkel portfölj bestående av flera lågriskfonder, alltså att använda både ränte- och hedgefonder som verktyg. 

 

Fond KIID-risk Andel
Aktie-Ansvar Avkastningsfond 1 15%
Lannebo Likviditet 1 15%
Aktie-Ansvar Aktiehedge 3 35%
Norron Premium 2 35%

 

I denna portfölj får en investerare en väldiversifierad exponering som huvudsakligen består av räntepapper på den svenska marknaden. Dessutom finns en hedge-exponering som kan erbjuda avkastning på aktiemarknaden till en begränsad risk. I skrivande stund har portföljen avkastat 2,017% hittills i år vilket är i linje med inflationsmålet, därmed har du som investerare säkerställt att din köpkraft inte minskar. Självklart är risken något högre än att parkera pengarna på bankkontot eller att placera i en enskild likviditetsfond men vi måste samtidigt komma ihåg att dagens verklighet innebär ett kliv ut på riskskalan för den som vill öka köpkraften. Detta är ett exempel där en kund kan öka sin förväntade avkastning genom att kliva ut något på riskskalan.

Självklart finns det fler sätt att bygga lågriskportföljer. Det viktigaste är att inte lägga alla ägg i samma korg samt vara påläst om den faktiska risken i tillgångarna man är exponerad emot. Detta så att man inte står med räntekänsliga innehav när räntan går upp eller riskfyllda tillgångar när marknaden skakar.

 

Marcus Caan           Måns Axelsson
072-857 88 67              073-666 59 52

 

                                                                                      
                                                                                      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.