Distributörsersättning av fonder och nyttan det medför

2018-01-16

En vanlig fråga inom kostnadsdebatten idag är ersättningarna kring förmedling av fonder. På Garantum är vi stolta över att ta vårt ansvar vad gäller skäliga avgifter och ersättningar. Vi väljer fonder som har en marknadsmässig prissättning och dessutom har vi en produktstyrning som innebär att vi ifrågasätter fondbolag som tar för mycket betalt i förhållande till avkastningen. 

Vi tror på aktiv förvaltning och har således inga problem med att en aktivt förvaltad fond kostar mer än t.ex. en indexfond, det faller in naturligt eftersom det finns en förvaltare som väljer ut de enskilda innehaven i fonden. För oss som plattform är det dock av största vikt att titta kritiskt på vilka aktiva fonder vi väljer att tillhandahålla (läs mer om det under sektionen urvalsprocess). Ett resultat av det kan du läsa här där vi jämför hur våra svenska aktiefonder presterat mot index.  

Något mer vi är stolta över är våra utvalda samarbetspartners inom distributionen, varför vi vill hylla rådgivarnas insats som varje dag skapar mervärde för kunden utan att kunden betalar mer för fonderna. Nedan finns ett urval hur vi tillsammans med rådgivare kan skapa mervärde till samma avgift som om kunden handlade en fond på egen hand. Vi använder alltså den ersättning vi får från fondbolag till att öka tjänsteutbudet för kunden.

Det är däremot viktigt att förstå hur en förmedlare av en tjänst eller vara tar betalt för denne och vad dessa avgifter täcker för kostnader. En fondavgift har för avseende att täcka en mängd kostnader förknippade med konsumtionen av en fond, som är nödvändiga för att höja upplevelsen och nyttan. Dels är det fondbolagets förvaltning av fonden och administrativa kostnader förenat med detta. Därefter finns det en plattform som kvalitetsgranskar sitt utbud och utvecklar sin depåplattform. Ytterligare är en del av fondens avgift till distributören som tillhandahåller individanpassad rådgivning för kunden. Vi gör ett försök att illustrera det nedan:

Vi tror därför inte att billigast alltid är bäst, men att marknadskrafterna ska reglera vad som är hållbart för en förmedlare av en tjänst eller vara att ta ut som pris.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.