Garantums fondplattform under 2018

2018-12-17

2018 har varit ytterligare ett starkt år för vårt fonderbjudande med nya satsningar och återigen en drygt fördubblad fondvolym, säger Marcus Caan ansvarig för Garantums fondplattform. 

– Vid starten av året hade vi ett helt nytt regelverk vid namn MiFID II som skulle sätta våra resurser och kunskaper på prov. Om än väldigt komplext tyckte vi att regelverket gav oss möjlighet att genomföra stora förbättringar vad gäller transparens och kvalitetshöjning. Med den inställningen kunde vi genomföra ett stort antal projekt både på IT-sidan och i fondutbudet för att trimma vårt erbjudande ytterligare. 


Resultatet av detta blev bland annat en ökad transparens av avgifter samtidigt som vi, i större mån, kunde rikta in oss på att erbjuda fonder av hög kvalitét till skäliga avgifter. Nya fonder har tillkommit och några har fått plockas bort från utbudet. Utöver detta har vi inom koncernen stärkt utbudet inom hållbara investeringar och lagom till sommaren tog vi in flertalet fonder inom nischen etik och hållbarhet.


Vad händer framöver?
Vi har under året fokuserat på hållbarhet, aktiv 
kvalitetssäkring av utbudet och transparens, områden som vi kommer fortsätta att utveckla ännu mer under 2019. Målet är att våra rådgivare ska få tillgång till ett starkt fondutbud för att skapa portföljer som ger kunderna tryggheten i att kapitalet är i bra händer. Vi tror det blir extra viktigt när volatiliteten på de globala marknaderna ökar och investerare söker alternativ till den traditionella allokeringen mellan enbart räntor och aktier.

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.