Hallå där, Marcus!

2017-10-12

Fondaffären på Garantum växer och som ett resultat av ökat intresse plus ökade volymer lanserar vi nu en rad satsningar som syftar till att förbättra Garantums fonderbjudande ännu mer. Marcus Caan, fondansvarig på Garantum Fondkommission, berättar mer om vad som händer på vår fondplattform.

Kan du berätta om historiken kring Garantums fondaffär och vad som är planerat inför framtiden?

Vi började erbjuda ett fåtal fonder inom vår depåtjänst år 2010 som ett resultat av att kunder önskade samla sitt sparande hos samma depåinstitut. Idag har vi en huvudlista med ca 70 fonder med en god spridning på fondkategori, risknivå och geografi.  Eftersom vi lever i ett affärsklimat som ständigt är i rörelse och utveckling är det viktigt att vi anpassar vårt erbjudande till vad som efterfrågas men också vad som krävs enligt lag. Som ett resultat av detta har vi satsat stora resurser på vårt fondtorg för att göra det så kundvänligt som möjligt. Vi har idag ett professionellt fondtorg där kunder kan analysera fonder samt handla direkt på webben. Detta går hand i hand med bland annat Mifid II som träder i kraft vid årsskiftet och som kräver en utökad transparens gentemot kund vilket vi är positiva till. I framtiden är vi inställda på att fortsätta stärka vårt erbjudande för att vara rådgivarens förstahandsval, bland annat genom förenkling av handeln samt satsa mer på fondförvaltningen som nu lanseras.

 

En av nyheterna är utbudet på Huvudlistan, vad är aktuellt där?
Som bekant har vi sedan start valt att erbjuda en Huvudlista där handeln sker courtagefritt. På huvudlistan ingår ca 70 fonder vilket är ett resultat av dels efterfrågan men också en noggrann analys. Just nu har vi genomfört ett stort arbete med att analysera huvudlistan, i syfte att förbättra kvalitén och öka nyttan för kunden. Detta har resulterat i att vi plockat bort ett antal fonder för att satsa på fonder som är välkända för svenska sparare. Hur vi väljer ut fonder och hur vi tar ansvar gentemot fondbolagen redovisas på vår webbsida under sektionen Urvalsprocess. Samtliga fonder på huvudlistan erbjuds till ett minsta teckningsbelopp på 10 000 kr och är även öppna för månadssparande. Den nya huvudlistan finner du här.

 

En viktig del i det nya erbjudandet är fondförvaltningen, kan du beskriva hur den kommer se ut?
Vid sidan av statiska portföljer erbjuder vi numera även diskretionär förvaltning av fonder vilket innebär att vi sköter samtliga placeringar för kundens räkning. Det vi ser som positivt är att vi kan erbjuda tjänsten för sparare som har 500 000 kr och uppåt vilket jag tror vi är relativt unika med i marknaden.

Kortfattat har vi en förvaltning som är top-down vilket för oss innebär att vi utgår ifrån en makrovy när vi väljer exponeringen för att sedan, utifrån denna vy, välja de fonder vi anser passar i förvaltningen. Vi allokerar både strategiskt (lång sikt) men vi gör också taktiska omallokeringar vilket innebär att vi kan justera portföljen tillfälligt vid specifika händelser då risken t.ex. går upp inför val etc. Att erbjuda en tjänst där vi aktivt kan arbeta med allokeringen har länge varit ett önskemål bland rådgivare och kunder och vi är nu glada att vi både har kapacitet och resurser för att erbjuda denna tjänst med en nettolösning vilket stärker kundens intresse ytterligare. 

 

Kan du berätta om era statiska fondportföljer?
I samband med att fondaffären växer valde vi förra året att lansera statiska fondportföljer. Detta som ett resultat av att många av våra samarbetspartners arbetar med att bygga modellportföljer för sina kunder som stöd i rådgivningen. Genom att erbjuda färdiga modellportföljer för både strukturerade produkter och fonder frigörs tid både för rådgivaren och kunden. Det innebär att mer tid kan användas i den löpande rådgivningen och att aktivt omallokera positioner när portföljen väl är investerad. I slutet av förra året lanserade vi även vår nya fondportfölj Likviditet som ska kunna fungera som ett komplement till att ha likvid på bankkonto. Våra nya fondportföljer hittar man här.

 

Hur arbetar Garantum med sina samarbetspartners gällande fondaffären och hur ser ni på framtiden?
Vi tittar ständigt på nya möjligheter att utveckla vårt utbud av tjänster och därför är all input utifrån välkommet, det har alltid varit vårt budskap. Inför framtiden kommer vi arbeta närmare rådgivaren i frågor rörande fondaffären så vi kan växa i den tillsammans. Det kan handla om allt ifrån skräddarsydda portföljer till stöd i fondselekteringen. Vi lanserar nu även ett fondnyhetsflöde där du som rådgivare med jämna mellanrum kommer kunna ta del av intressanta nyheter på fondtorget samt läsa intressanta rapporter som berör fondsparande. En annan viktig utmaning inför framtiden som vi ser som positiv är även det ökade kravet på fondplattformar vad gäller kvalité och transparens gentemot kund. Där är vi stolta i vårt arbete mot att bli både kundens och rådgivarens förstahandsval. 

 

 

Har du frågor om fondaffären och samarbetet är du självklart välkommen att kontakta Marcus på: 

marcus.caan@garantum.se
08-588 550 54

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.