Hållbarhet på Garantums fondtorg

2018-06-13

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga vid valet av investeringar. Vi på Garantum är stolta över att ta ansvar i frågan. Vår VD Mikael Axelsson publicerade ett blogginlägg kring temat och på fondtorget integrerar vi frågan som en naturlig del i fondtorgets urvalsprocess.

De flesta svenska fondbolag är på ett eller annat sätt engagerade inom området och det tycker vi är bra. Det visar att vi kommit en bra bit i utvecklingen och att det faktiskt går att förena avkastning och hållbarhet. Vi är övertygade om de flesta av våra kunder, precis som vi, vill se en ljus framtid för nästa generation. Det är därför en självklarhet för oss att ta vårt ansvar i detta och tillsammans med andra bolag runt om i världen aktivt arbeta för en hållbar miljöpåverkan, humana arbetsvillkor och ett etiskt ställningstagande inom sin bransch.

 

Som plattform och distributör av fonder från en rad olika fondbolag har vi en möjlighet att centralt påverka bolag runt om i världen genom att ställa krav på de som investerar i bolagen, med andra ord fondbolagen. Vi påverkar bland annat genom att:

  1. Aktivt uppmana fondbolag att ansluta sig till UNPRI (FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar).
  2. Erbjuda fonder från fondbolag som är anslutna till UNPRI.
  3. Uppmana fondbolag som inte är anslutna till en branschorganisation för hållbarhet att ha interna riktlinjer som täcker området.

 

Vi är stolta över att de flesta av förvaltarna på vårt fondtorg tar ansvar i frågan. Vid en undersökning som gjordes på fondtorget har vi kommit fram till att 95% av de fondbolag som finns representerade på vårt fondtorg är anslutna till UNPRI och ytterligare en andel har utformat interna riktlinjer för hållbarhet. De som ännu inte hunnit ta tag i frågan för vi en dialog med i syfte att ifrågasätta och försöka hjälpa till i processen och där är vi stolta över att vara ett stöd i denna process. Hållbarhet, socialt ansvar och etik har varit en viktig del inom investeringar sedan länge och nu tar vi med oss den erfarenheten till framtiden där flödet av kapital kommer få en ännu större roll för området som helhet.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.