Kombinera mera – strukturerade placeringar och fonder

2018-03-06

Fondnytt tar klivet in på okänd mark. För första gången inkluderar vi strukturerade placeringar i diskussionen kring fonder. En fördel med strukturerade placeringar, som tåls att repeteras om och om igen, är möjligheten att utnyttja rådande marknadsklimat för bästa möjliga villkor.

I februariemissionen kunde vi utnyttja svängningarna i marknaden och låsa in väldigt förmånliga villkor. En placering som stack ut lite extra var Kreditobligation High Yield USA nr 3293 med en kupong som fastställdes till 9,5% per år med kvartalsvis utbetalning. Tanken med det här inlägget är att illustrera hur kreditobligationens höga kupong kan utnyttjas tillsammans med en investering i fond.

Antagandet att kunna återinvestera kupongerna till samma ränta som Kreditobligation USA High Yield nr 3293 genererar anser vi vara för högt. För att göra exemplet nedan mer realistiskt har vi istället valt att återinvestera kupongerna i hedgefonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, dels för riskprofilen och dels för den låga korrelationen mot aktiemarknaden. Fonden har i snitt över de senaste 5 åren avkastat 3,02%, en avkastning som kan komma att bli både högre och lägre vid implementeringar av denna metod.

I exemplet har 1 000 000 kr investerats i Kreditobligation High Yield USA nr 3293 (Vi har exkluderat courtaget för att illustrera beräkningarna mer tydligt):

Nominellt belopp:        1 000 000 kr
Årlig kupongutbetalning:        95 000 kr
Total avkastning SEK:       475 000 kr
Årlig avkastning, %:        9,5%
Total avkastning, %:        47,5%


Återinvesteras första årets kupong i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge samt att avkastningen är densamma som genomsnittet de senaste fem åren (3,02%) skulle kupongen på placeringens slutdag efter fem år vara 107 006 kr. Tack vare ränta-på-ränta effekten blir detta ett väldigt effektivt sätt att få det investerade kapitalet att fortsätta jobba i marknaden. Totalavkastningen höjs med 3% dvs. 30 000 kr och den årliga avkastningen ökar från 9,5% till 10,1%.
 

Återinvesteringar i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, 3,02% per år

 

Med återinvestering årligen

        Utan återinvestering         Differens
Avkastning SEK   504 570 kr     Avkastning SEK   475 000 kr     29 570 kr

Avkastning, %

  50,5%     Avkastning, %  

47,5%

   

3,0%

Avkastning per år, %   10,09%     Avkastning per år, %   9,5%     0,59%

 

Kreditobligation High Yield USA nr 3293 betalar dessutom ut kupongen kvartalvis. Återinvesteras kupongen varje kvartal istället för varje år skulle avkastningen öka till 511 653 kr samt en årlig avkastning på 10,23%. Det är en ökning med 36 650 kr samt 0,73% per år jämför med om inga kuponger hade återinvesterats i fonden. Inte illa!   
 

Vetenskapsmannen Albert Einstein uttryckte sig följande: ”Ränta-på-ränta-effekten är världens åttonde underverk och det är den starkaste kraften i Universum.

Ränta-på-ränta effekten samt att vara aktiv i sina investeringar möjliggör flera olika sätt att skapa en högre avkastning i  portföljen, utan att addera ytterligare kapital.

 

Låter det intressant? Kvartalsvisa återinvesteringar kan du göra med depå hos Garantum via blanketten ”Månadssparande Fonder”.

 

Kontakt:

     
Marcus Caan   
Marcus.caan@garantum.se
   

 

Måns Axelsson
Mans.axelsson@garantum.se

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.