Marknadskommentar från Garantums fondförvaltning augusti

2018-09-11

Positiv avkastning för båda förvaltningsmandaten under augusti månad. Sharpekvoten för Select Balanserad ligger på höga 1,46 vilket är en indikation på hög avkastning i förhållande till risken. Globala tillväxtbolag har bidragit klart positivt medan investeringar i råvarubolag har bidragit negativt till utvecklingen. Select Offensiv och Select Balanserad är upp med +1,74% respektive +1,03% under månaden.

Efter en sommar som överraskat positivt i form av bolagens kvartalsrapporter har vi under augusti sett globalt starka aktiemarknader. Ökade vinster och prognoser har lett till att värderingarna i mångt och mycket kommit ner, även fast det inte rör sig om några större förändringar. Vi har återigen sett medvind i den amerikanska dollarn som under månaden stärkts med +4,1%, vilket återigen gynnar vårt jämförelseindex som utan valutajusteringen stigit med +0,71% under månaden. Select Balanserad behåller en stabil, hög, sharpekvot som indikerar hög riskjusterad avkastning.

 

Det mest positiva bidraget till utveckling var vår exponering mot globala tillväxtbolag med en uppgång över 8% under augusti. Utöver det presterade vårt Sverigeinnehav starkt, och är i nuläget den bäst presterade Sverigefonden de tre senaste månaderna. Till de som bidrog negativt stod vår råvaruexponering ut som en klar förlorare med en nedgång på dryga -5%. Nedgången kan förklaras av de föregångna månadernas starka trend och att de klev ett steg tillbaka samt att den handelspolitiska oron vi sett lett till generellt lägre råvarupriser. Den största nedgången såg vi framförallt i energipriserna.

 

Rörande allokeringen har vi under månaden avyttrat innehav i företagsobligationer mot tillväxtmarknader och viktat upp den marknadsneutrala delen med en kvantdriven hedgefond till medel/hög-risk men med låg korrelation till aktier.

 

Historisk utveckling för Select Balanserad


I diagrammet visas den historiska utvecklingen för select balanserad.
Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning.

 

Historisk utveckling Select Offensiv


I diagrammet visas den historiska utvecklingen för select offensiv.
Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.