Marknadskommentar från Garantums fondförvaltning
per den 6 mars 2018

2018-03-06

Det som under lång tid varit någorlunda väntat var att marknaden skulle få sig en sättning. I början av februari såg vi börskurserna sjunka relativt drastiskt när marknadsdata kring inflationen i USA fick investerarna att darra. Däremot är vår tro att den kraftiga nergången var mer modellstyrd då volatiliteten ökade väldigt hastigt från väldigt låga nivåer. Världsindex började sedermera klättra tillbaka efter att ha fallit nästan -8%.

Offensiva mandatet stod sig bra i turbulensen. Under första halvan av februari var Stockholmsbörsen OMXS30 ner -5,1%, jämförelseindex ner med -4,8% medans Offensiv backade med -2,54%. Återhämtningen kom och dollarmedvinden gjorde att jämförelseindex samt våra innehav noterade i USD avslutade månaden positivt. Ytterligare bidragande faktorer för avkastningen var den ökade exponeringen mot tillväxtmarknader. Vi har efter nedgången sänkt vår exponering mot företagsobligationer och ökat exponeringen mot tillväxtmarknader samt mot Europeiska småbolag.


Utveckling Select Offensiv


Balanserade mandatet stod emot nedgångarna bra under turbulensen. Första halvan av februari var OMXS30 ner -5,1%, vårt jämförelseindex -3,23% medans Balanserad var ner med -2,3%. En starkare dollar har gynnat våra innehav noterade i USD men har även gett medvind till vårt jämförelseindex under andra halvan av februari. Vi har under månaden sänkt vår allokering mot företagsobligationer då vi anser att avkastningen är låg gentemot risken, alltså högt värderade. Vi har viktat upp hedgefonder med förhoppning att vi kan skapa avkastning när marknaden går upp men ha en begränsad nedsida om vi får en ytterligare sättning. Vi försöker således skapa en bra riskjusterad avkastning utan att ta varken för hög aktierisk eller för hög ränterisk.


Utveckling Select Balanserad

 

 

Kontakt:

     
Marcus Caan   
Marcus.caan@garantum.se
    Måns Axelsson
Mans.axelsson@garantum.se


Middleoffice: middleoffice@garantum.se 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.