Marknadskommentar från Garantums fondförvaltning

2018-01-16

Årets sista månad har passerat och det har varit en blandad kompott på världens börser. Samtidigt som vi sett stigande världsindex och en stigande amerikansk börs så har börser runt om i Europa tappat, Sverige inkluderat. 

Mandatens riskspridning har varit positiv och vi har legat fortsatt positionerad mot såväl tillväxtmarknader som råvaror i aktiedelen. På räntesidan steg b.la. svenska marknadsräntor efter 1,5 månad av nedgång. Kreditspreadarna har varit mer stabila men vi tror samtidigt att ränte- och kreditmarknaden är dyrt prissatt, därför försöker vi undvika för hög vikt mot speciellt långa räntor. Select Balanserad överavkastade sitt jämförelseindex i december och summerade en avkastning sedan start med +3,14% medan jämförelseindexet presterade en uppgång om +0,34%. Select Offensiv överavkastade sitt jämförelseindex i december och summerade en avkastning sedan start med +3,76% medan jämförelseindexet presterade en uppgång om +2,21%.

Månadens positiva bidrag i båda mandaten var främst exponeringen mot råvaror och tillväxtmarknader. Även vår lång-/kortposition bidrog positivt till avkastningen. De negativa bidraget till månadsutvecklingen i Select Balanserad bestod främst av vår exponering mot Sverige. Vi har under månaden omallokerat mandatet och spridit riskerna mot flera olika förvaltare samt inkluderat fler hedgefonder för alternativ avkastning. Vi har även sedan tidigare tagit in en ränteexponering mot tillväxtmarknader för att sprida riskerna och försöka öka avkastningen på räntesidan. De negativa bidragen till månadsutvecklingen i Select offensiv bestod av vår exponering mot Sverige samt ränteexponering. Vår avkastning mot Europa stod sig svagt positivt då vi har valt att exponera oss mot mindre bolag som vi tror kan dra nytta av den starka konjunkturen samt reformer på ett mer förmånligt sätt än Europas större bolag. Vi har under månaden omallokerat mandatet och spridit riskerna mot flera olika förvaltare.

Summerar vi året är vi dock nöjda med resultatet då vi slagit index i båda mandaten samtidigt som vi håller risken låg i förhållande till avkastningen. Sharpkvoten för Select Balanserad låg vid årsskiftet på 1,02 och för Select Offensiv låg den på 0,78.

Select Balanserad

 

Select Offensiv

 

Kontakt:

     
Marcus Caan   
Marcus.caan@garantum.se
    Måns Axelsson
Mans.axelsson@garantum.se


Middleoffice: middleoffice@garantum.se 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.