Marknadskommentar från Garantums fondförvaltning

2018-06-13

Maj har varit en relativt lugn månad på de globala marknaderna. Volatiliteten har fortsatt sjunkit efter oron tidigare under året vilket kan ses som ett kvitto på att den globala konjunkturen fortsatt ser stark ut och att optimismen fortfarande är hög.

Under slutet av månaden riktades dock fokus mot den politiska turbulensen i Italien vilket ledde till ökad osäkerhet bland investerare och sjunkande börser globalt. Dessutom har vi en bakomliggande oro för ett kommande handelskrig mellan USA och omvärlden. Om så blir fallet kan vi vänta oss en dämpad ekonomisk tillväxt globalt. Summerat är vi positiva till den globala konjunkturen men investerar med vetskap om att den politiska risken kan skapa viss oro på marknaden.

Under månaden steg Select Balanserad med 0,01 % medan Select Offensiv sjönk med 0,17 %. Vi viktade dock ner vår europeiska aktieexponering innan börsen sjönk i slutet på månden. Istället har vi tagit en position i globala tillväxtbolag som bland annat drar nytta av en ökad användning av informationsteknologi. Vårt positiva bidrag under månaden kom främst från vårt marknadsneutrala innehav i båda mandaten men också innehavet mot amerikanska värdebolag som fortsätter utvecklas stabilt.

 

 

 

Utveckling Select Offensiv

I diagrammet visas den historiska utvecklingen för select balanserad. Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning.

 

Utveckling Select Balanserad

I diagrammet visas den historiska utvecklingen för select balanserad. Historisk utveckling innebär inte någon garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.