Möt personerna bakom Garantums diskretionära fondförvaltning

2017-12-05

 

Hej Marcus och Måns!

Kan ni berätta om bakgrunden till Garantums fondförvaltning och vart ni står idag?
Som de flesta känner till har vi sedan flera år tillbaka erbjudit en diskretionär förvaltning av strukturerade produkter. Bakgrunden till själva kapitalförvaltningen kom från ett behov där rådgivare och kunder såg en nytta i att samarbeta närmare oss i själva förvaltningen av kundens portfölj. Eftersom vi genom åren haft nöjda kunder, både mätt i service och avkastning, såg vi en fördel i att bredda erbjudandet ytterligare.

Då fondaffären på Garantum har växt snabbt och vi har en god erfarenhet av förvaltning inom huset såg vi möjligheten att ytterligare erbjuda våra kunder mervärde och därmed startade vi förvaltning av fonder. Hittills har förvaltningen levt upp till förväntningarna och vi ser positivt men ödmjukt på framtiden.

Vilken metod använder ni i förvaltningen?
Inom fondförvaltningen erbjuder vi två mandat, Select Balanserad och Select Offensiv. Som namnen säger har den balanserade medelhög risk och offensiva lite högre risk. Vår förvaltning sker top-down vilket för oss innebär att vi utgår ifrån den globala makroekonomin när vi väljer exponeringen. Här tar vi bland hänsyn till global ekonomisk statistik men vi analyserar även vilka sektorer och typer av bolag vi vill vara exponerade emot beroende på vart i cykeln vi befinner oss. Utifrån vår makrotro väljer vi sedan de fonder vi anser passar bäst förvaltningen.

Vi allokerar både strategiskt (lång sikt) men vi gör också taktiska omallokeringar (kortare sikt) vilket innebär att vi kan justera portföljen tillfälligt vid specifika händelser då risken t.ex. går upp inför ett val. Som ett exempel, så såg vi somras en risk för nedgång på börsen och viktade då ner aktieexponeringen i portföljerna, positionen ledde till att vi reducerade nedgången och höll standardavvikelsen nere på en sund nivå. På så sätt kommer vi även jobba både strategiskt och taktiskt inför framtiden så att både rådgivare och kunder kan känna sig trygga i att portföljen är under daglig bevakning.

Det mervärde vi skapar för kunderna i våra förvaltningsmandat är att vi lägger stor vikt vid att välja de fonder vi tycker lever upp till våra krav. Detta gör vi genom att träffa förvaltare, selektera bland det stora utbudet samt kontinuerligt följa upp våra investeringar. Vi kollar även utanför Sveriges gränser för de fonder vi investerar i, både gällande fondernas exponering samt de fondbolag som förvaltar de. Detta gör att kunderna får en global förvaltning baserad på välgrundade beslut och information.

Hur ser ni på framtiden?
Vi ser positivt på den globala ekonomin, statistiken vittnar om ett klimat där vi ser en robustare tillväxt i världsekonomin. Det finns goda förutsättningar för att USA tillväxtmässigt ska växla upp ett snäpp men då måste lönerna öka. Med en hög amerikansk företagsaktivitet som eldar upp en allt stramare arbetsmarknad och rekordmånga lediga tjänster ser vi att förutsättningarna är på plats vilket till slut kommer leda till ett tryck på löneutvecklingen. Eftersom konsumtion står för 70 procent av USA:s totala ekonomi innebär detta både en högre tillväxt i USA men även en ökad efterfrågan för världsekonomin som helhet.  Här i Europa ser vi att tillväxten växer sig både starkare och uthålligare.

En högre företagsaktivitet har lett till att behovet av investeringar bland bolagen har ökat och även att fler jobb skapas runt om i Europa.  I takt med att jobbtillfällena ökat ser vi också en växande optimism bland hushållen vilket brukar stimulera tillväxten ytterligare. Detta tillsammans med att vi ser en tydlig stabilisering i Kinas ekonomi gör att vi ser positivt på världsekonomin. Sen ska vi vara ödmjuka inför att börserna har stigit ganska rejält och att tillfälliga nedgångar kan väntas men där blir vår uppgift som förvaltare ännu mer påtaglig. Hittills har vi kunnat reducera risken vid tillfälliga nedgångar och inför framtiden gäller det att vi följer omvärlden noggrant för att fortsätta leverera värde till kunderna. 

Hur kan rådgivare erbjuda sina kunder förvaltningen?
Det som behövs är en depå på Garantum samt en ifylld behovsanalys med tillhörande avtal. Detta mailar vi ut på begäran så det är bara att kontakta vårt middleoffice eller oss personligen för att få hjälp med rätt papper. Kontaktuppgifterna finns nedan.

 

 

 

Kontakt:

     
Marcus Caan   
Marcus.caan@garantum.se
    Måns Axelsson
Mans.axelsson@garantum.se


Middleoffice: middleoffice@garantum.se 
                   08- 522 550 00

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.