Uppdatering: Aktie-Ansvar Kvanthedge

2017-11-09

Aktie-Ansvars systematiskt förvaltade makrohedgefond Kvanthedge har under oktober stigit med drygt 3 procent. Förvaltaren Björn Löfdahl berättar mer om fondens förvaltningsmodell och dess framtidsutsikter. 

Vad har varit framgångsfaktorn till fonden Kvanthedge i år?
Den största framgångsfaktorn för Kvanthedge i år är fondens styrka att kunna vara flexibel och på så sätt ta såväl långa som korta positioner på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. Fondens olika strategier kompletterar varandra väl. Under det första halvåret stod valuta- och aktieindex-strategierna för en stor del av avkastningen. Hittills under det andra halvåret har aktieindex-strategierna fortsatt uppåt samtidigt som råvaru- och volatilitetsstrategierna också har levererat en fin avkastning. Totalt har fonden per den sista oktober levererat en avkastning på 9,35% sedan årsskiftet, detta till en standardavvikelse på 7%.   

Hur kan fonden bidra positivt i en nedåt samt sidledsgående aktiemarknad?
Förvaltningsmodellen för Kvanthedge bygger i stor utsträckning på marknads-neutrala strategier. Ett typexempel på detta är vår aktieindexstrategi som genom en kombination av långa och korta positioner tjänar på att vissa index går bättre eller sämre än övriga index, samtidigt som den förblir opåverkad av en global börsuppgång eller nedgång. På samma sätt jobbar vi med statsobligatoner, valutor och råvaror. En mindre del av fonden tar position för generellt stigande eller fallande marknader. En konsekvens av detta är att Kvanthedge över tid är okorrelerad med traditionella placeringar, vilket gör den till ett bra komplement till din portfölj

Hur ser det ut för förvaltningen framöver, framtidsutsikter?
Fondens strategier är konstruerade för att prestera bra i de flesta marknadsklimat. Det är emellertid naturligt att någon strategi ibland kan drabbas av marknadschocker, vilket kan ge en tillfällig svacka i värdeutvecklingen. Det är mycket svårt att förutsäga när dessa inträffar, men fonden har en historik av att snabbt återta förlorad mark. Sedan starten 2010 har fonden uppvisat en fin riskjusterad avkastning, och vi arbetar målmedvetet för att detta skall gälla även framgent. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.