Aktiefond | Europa | Stora Bolag

Carmignac Grande Europé A EUR ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Tillväxt för 100 SEK

2017 2018 2019 2020 2021
Fond 10,36 -9,56 34,79 14,46 21,73
Kategori 12,40 -11,32 30,35 8,51 24,53
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittils i år 2022-11-28 -18,84 -17,68
3 år medel 2022-11-28 4,96 4,79
5 år medel 2022-11-28 6,57 5,73
10 år medel 2022-11-28 6,70 7,80

Placeringsinriktning

Fonden är inriktad på europeiska aktier och investerar huvudsakligen i länder som är medlemmar i Europeiska unionen.
Fördelning Fond Kat
Aktier 99,5% 96,3%
Kontanter 0,5% 2,9%
Region Fond Kat
Euroland​ 43,7% 54,2%
Europa utom Euroland​ 41,2% 29,5%
USA​ 8,3% 4,2%
Storbritannien​ 6,9% 11,7%
Fördelning Fond Kat
Sjukvård 40,1% 24,0%
Industri​ 17,3% 17,9%
Teknik​ 14,7% 17,3%
Konsument Cyklisk​ 8,8% 11,1%
Finans 7,1% 7,2%
Konsument Stabil 5,9% 9,1%
Allmännyttigt 4,0% 0,9%
Råvaror 2,1% 7,8%
Fördelning Fond
NOVO NORDISK A/S-B 9,0%
SAP SE 7,1%
ARGENX SE 5,4%
ASML HOLDING NV 5,0%
L'OREAL 4,7%
GENMAB A/S 4,7%
ASTRAZENECA PLC 4,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,2%
LONZA GROUP AG-REG 4,2%
ALCON INC 4,1%
Summa 53,0%

Basfakta

Morningstar-kategori Europa, tillväxtbolag
ISIN LU0099161993
Senaste NAV 273,37 EUR
Ändring en dag -0,57%
12-månaders avk 0,00%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 605 EUR
Förvaltningsavgift 1,5%
Årlig avgift 1,80%
Resultatbaserad avgift (max) 1,16%
Fondförvaltare Mark Denham
Fondens startår 1999-07-01
Valuta EUR

Tillväxt för 100 SEK

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fond -1,40 5,11 10,36 -9,56 34,79 14,46 21,73
Kategori 16,50 -2,77 12,40 -11,32 30,35 8,51 24,53
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2022-11-28 -0,57 -0,76
1 vecka 2022-11-28 0,74 0,90
1 månad 2022-11-28 5,35 6,93
3 månad 2022-11-28 1,33 0,51
6 månad 2022-11-28 1,00 0,03
Hittils i år 2022-11-28 -18,84 -17,68
1 år 2022-11-28 -15,29 -15,08
3 år medel 2022-11-28 4,96 4,79
5 år medel 2022-11-28 6,57 5,73
10 år medel 2022-11-28 6,70 7,80

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2022 -11,94 -10,93 -2,42 -
2021 6,10 5,97 1,49 9,31
2020 -11,64 12,63 5,74 4,01
2019 15,77 5,76 5,38 8,31
2018 3,13 6,68 -1,54 -13,94

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

UCITS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 94,76
3 år Beta 1,08
3 år Alfa 0,08

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 23,22% 19,13% 16,37%
Sharpe-kvot -0,92 0,37 0,41
Sortino-kvot (10%) -1,16% 0,54% 0,60%
Positiva månader 4 23 38
Negativa månader 4 13 22
Fördelning Fond Kat
Aktier 99,5% 96,3%
Kontanter 0,5% 2,9%
Region Fond Kat
Euroland​ 43,7% 54,2%
Europa utom Euroland​ 41,2% 29,5%
USA​ 8,3% 4,2%
Storbritannien​ 6,9% 11,7%
Fördelning Fond Kat
Sjukvård 40,1% 24,0%
Industri​ 17,3% 17,9%
Teknik​ 14,7% 17,3%
Konsument Cyklisk​ 8,8% 11,1%
Finans 7,1% 7,2%
Konsument Stabil 5,9% 9,1%
Allmännyttigt 4,0% 0,9%
Råvaror 2,1% 7,8%
Fördelning Fond
NOVO NORDISK A/S-B 9,0%
SAP SE 7,1%
ARGENX SE 5,4%
ASML HOLDING NV 5,0%
L'OREAL 4,7%
GENMAB A/S 4,7%
ASTRAZENECA PLC 4,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,2%
LONZA GROUP AG-REG 4,2%
ALCON INC 4,1%
Summa 53,0%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 79,86 77,12
Medel 20,14 21,09
Små 0,00 1,80

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 19,93 18,33
Kurs/eget kapital 3,84 3,05
P/S (kurs/försäljning) 3,14 2,16
P/C (kurs/kassaflöde) 14,60 12,08
Direktavkastningsfaktor 2,21 2,23
Långsiktig resultattillväxt 12,51 11,82
Historisk resultattillväxt 10,26 22,59
Säljtillväxt 10,68 9,42
Tillväxt kassaflöde 5,70 5,48
Tillväxt bokfört värde 15,84 20,18

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 161 EUR
(2022-11-28)
Fondförmögenget (milj) 605 EUR
(2022-11-28)

Avgifter

Max köpavgift 0%
Max säljavgift 0%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,5%
Årliga avgifter 1,80%
Resultatbaserad avgift (Max) 1,16%

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 9

ESG Quality Score: 9,5
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Carmignac Grande Europé A EUR ACC får MSCI ESG-betyget AAA, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 9,5 av 10. Det placerar fonden i den 64 percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 92 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än 64 procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 92 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU0099161993
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity Europe
  • Holding Count: 40
  • ESG Coverage: 98,89
  • Holding as of: 2022-07-31

PEER procentile

64 / 100

GLOBAL procentile

92 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 9,51 9,17 0,34
Environmental Score (0-10) 6,71 6,40 0,31
Social Score 5,37 5,47 -0,10
Governance Score 6,87 6,40 0,47

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

29,5ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Fondbolag: http://www.carmignac.lu/en/index.htm
Telefon: +352 46 70 60-62
Hemsida: http://www.carmignac.lu/en/index.htm
Adress: 7, rue de la Chapelle, , LuxembourgL-1325, Luxembourg

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 1999-07-01

Fondrådgivare

Rådgivare: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Förvaltare

Namn på ansvarig förvaltare: Mark Denham
Förvaltat fonden sedan: 2016-11-01

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.