Aktiefond | Sverige | Småbolag

Danske Invest Sicav Sverige Småbolag ACC

Morningstar-rating
PRIIPS-Risk
1 2 3 4 5 6 7

Utveckling

2019 2020 2021 2022
Fond 46,96 36,12 61,76 -38,07
Kategori 41,38 33,30 37,30 -31,71
Avkastning % Datum Fond Kat
Hittills i år 2023-09-28 -9,74 -7,79
3 år medel 2023-09-28 0,64 -1,04
5 år medel 2023-09-28 9,73 7,33
10 år medel - - -

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier med ett särskilt fokus på små och medelstora bolag.Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,8% 96,7%
Kontanter 1,2% 3,3%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 97,8% 97,9%
Euroland​ 2,2% 1,6%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 42,3% 40,0%
Teknik​ 23,2% 15,2%
Fastigheter 12,1% 11,8%
Sjukvård 9,2% 11,9%
Konsument Stabil 5,3% 4,8%
Finans 4,6% 4,8%
Råvaror 3,2% 3,3%
Fördelning Fond
AAK AB 5,3%
BEIJER REF-B RG 4,8%
TRELLEBORG -B- 4,6%
VITEC SOFTWARE GROUP AB 4,5%
ADDTECH RG-B 4,5%
AB SAGAX - B 4,3%
SDIPTECH RG-B 3,9%
FORTNOX RG 3,5%
BUFAB HOLDING AB 3,5%
NORDNET RG 3,3%
Summa 42,1%

Basfakta

Morningstar-kategori Sverige, små-/medelstora bolag
ISIN LU1857272386
Senaste NAV 156,08 SEK
Ändring en dag 0,26%
12-månaders avk 2,35%
Utdelningsfrekvens -
Fondförmögenhet (milj) 3 463 SEK
Förvaltningsavgift 1,25%
Årlig avgift 1,52%
Resultatbaserad avgift (max) 0%
Fondförvaltare
Joel Backesten
Max Frydén
Fondens startår 2018-08-27
Valuta SEK

Utveckling

2019 2020 2021 2022
Fond 46,96 36,12 61,76 -38,07
Kategori 41,38 33,30 37,30 -31,71
Avkastning % Datum Fond Kat
1 dag 2023-09-28 0,26 0,10
1 vecka 2023-09-28 -3,59 -3,69
1 månad 2023-09-28 -6,02 -5,34
3 månad 2023-09-28 -14,42 -11,94
6 månad 2023-09-28 -11,21 -9,30
Hittills i år 2023-09-28 -9,74 -7,79
1 år 2023-09-28 2,35 3,47
3 år medel 2023-09-28 0,64 -1,04
5 år medel 2023-09-28 9,73 7,33
10 år medel - - -

Kvartalsavkastningar

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2023 7,15 -0,51 - -
2022 -20,78 -21,22 -12,15 12,95
2021 8,52 14,01 10,38 18,44
2020 -22,10 28,96 20,94 12,04
2019 16,49 10,41 1,82 12,22

PRIIPS-Risk

1 2 3 4 5 6 7

Modern portföljteori

StandardIndex
3 år Förklaringsvärde 91,79
3 år Beta 1,09
3 år Alfa 3,75

Morningstar rating

Period Betyg
3 år
5 år
10 år
Total rating

Avkastnings-/Riskanalys

Riskmått 1 år 3 år 5 år
Volatilitet 20,75% 27,36% 25,65%
Sharpe-kvot -0,36 0,26 0,52
Sortino-kvot (10%) -0,45% 0,37% 0,74%
Positiva månader 6 21 38
Negativa månader 6 15 22
Fördelning Fond Kat
Aktier 98,8% 96,7%
Kontanter 1,2% 3,3%
Region Fond Kat
Europa utom Euroland​ 97,8% 97,9%
Euroland​ 2,2% 1,6%
Fördelning Fond Kat
Industri​ 42,3% 40,0%
Teknik​ 23,2% 15,2%
Fastigheter 12,1% 11,8%
Sjukvård 9,2% 11,9%
Konsument Stabil 5,3% 4,8%
Finans 4,6% 4,8%
Råvaror 3,2% 3,3%
Fördelning Fond
AAK AB 5,3%
BEIJER REF-B RG 4,8%
TRELLEBORG -B- 4,6%
VITEC SOFTWARE GROUP AB 4,5%
ADDTECH RG-B 4,5%
AB SAGAX - B 4,3%
SDIPTECH RG-B 3,9%
FORTNOX RG 3,5%
BUFAB HOLDING AB 3,5%
NORDNET RG 3,3%
Summa 42,1%

Bolagsstorlek

Fond Kat
Stora 0,00 3,13
Medel 44,95 46,12
Små 55,05 50,75

Värderingar och tillväxttakt

Fond Kat
P/E (kurs/vinst) 22,86 18,47
Kurs/eget kapital 2,41 1,83
P/S (kurs/försäljning) 1,94 1,39
P/C (kurs/kassaflöde) 15,22 10,54
Direktavkastningsfaktor 1,71 2,18
Långsiktig resultattillväxt 10,56 10,29
Historisk resultattillväxt 0,93 5,01
Säljtillväxt 22,89 19,84
Tillväxt kassaflöde 16,99 13,62
Tillväxt bokfört värde 4,62 -2,92

Börsvärde

Andelsklassens förmögenhet (milj) 878 SEK
(2023-09-28)
Fondförmögenget (milj) 3 463 SEK
(2023-09-28)

Avgifter

Max köpavgift 0,27%
Max säljavgift 0,27%

Årliga avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Årliga avgifter 1,52%
Resultatbaserad avgift (Max) 0%

Dokument

Hållbarhetsklassifiering: Artikel 8

ESG Quality Score: 6,7
Fondens ESG-betyg beräknar portföljernas motståndskraft mot långsiktiga risker och möjligheter som uppstår från ESG-faktorer dvs, miljömässiga och sociala faktorer samt bolagsstyrning. Danske Invest Sicav Sverige Småbolag ACC får MSCI ESG-betyget A, baserat på ett ”ESG Quality Score” på 6,7 av 10. Det placerar fonden i den N/A percentilen i ”Equity Europe peer group” och vidare i den 62 percentilen i det globala utbudet av fonder som bevakas av MSCI vilket betyder att fonden har ett bättre ESQ Quality Score än N/A procent i av fonderna i sin grupp samt bättre än 62 procent av fonderna som MSCI bevakar.
  • ISIN: LU1857272386
  • Asset Class: Equity
  • Domicile: Luxembourg
  • Peer Group: Equity Sweden Sm&Mid Cap
  • Holding Count: 42
  • ESG Coverage: 89,82
  • Holding as of: 2023-08-31

PEER procentile

N/A / 100

GLOBAL procentile

62 / 100

Riskexponering ESG Quality score card​

Fund Peer avg. Vs Peer avg.
ESG Quality Score (0-10) 6,74 6,70 0,04
Environmental Score (0-10) 4,84 4,95 -0,11
Social Score 5,04 5,03 0,01
Governance Score 6,45 6,39 0,06

Koldioxidrisk

Vägt genomsnitt av fondens koldioxidintensitet mäter investeringarnas rapporterade eller uppskattade koldioxidutsläpp i scope 1+2 dividerat med försäljning i miljoner dollar (tCO2e/M invested).

21,8ton

Very low

(0 to < 15)

Low

(15 to < 70)

Moderate

(70 to < 250)

High

(250 to < 525)

Very High

(>= 525)

ESG rating​

Betydelse

AAA

AA

Ledare – Bolagen i fonden har ett starkt, eller ökande fokus, på hantering av relevanta miljö-, sociala- och styrningsrelaterade frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara bättre rustade att möta incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

A

BBB

BB

Medel – Bolagen i fonden har ett genomsnittligt arbete när det kommer till att hantera relevanta ESG-frågor. Här kan både finnas bolag vars hantering av ESG-risker är över medel och bolag med sämre hantering av ESG-risker.

B

CCC

Eftersläntrare – Bolagen i fonden uppvisar inte adekvat, eller försämrad, hantering av relevanta ESG-frågor jämfört med andra bolag i samma branscher. Dessa bolag kan vara extra sårbara i händelse av incidenter som uppstår på grund av ESG-faktorer.

Mäter fondens motståndskraft mot hållbarhetsrisker på medel- till lång sikt. Utvärderingen baseras på en granulär nedbrytning av varje bolags verksamhet. Kvalitetsbetyget är en tiogradig skala där 0 är lägst och 10 högst.

Fond ESG Quality Score​

Fond ESG Rating

8,6-10 AAA
7,1-8,6 AA
5,7-7,1 A
4,3-5,7 BBB
2,9-4,3 BB
1,4-2,9 B
0,0-1,4 CCC

Klassificering av fonder

Enligt SFDR, Disclosureförordningen, klassificeras fonder enligt gemensam EU-standard som artikel 6, 8- eller 9-fonder beroende på ambitionsnivån på hanteringen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Artikel 6

Alla fondförvaltare ska upplysa om på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. Upplysningen ska även innehålla en bedömning av hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen . Om förvaltaren inte anser att hållbarhetsrisker är relevanta ska en motivering till detta beskrivas. Fonder som förvaltas utan att hållbarhetsrisker integreras klassificeras som artikel 6.

Artikel 8

Fondförvaltare som upplyser om att hållbarhetsrisker integreras och att förvaltningen främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper ska även beskriva hur dessa egenskaper uppnås. Fonder i denna klass kan välja in hållbara investeringar, exkludera vissa typer av investeringar som exempelvis fossila bränslen eller alkohol, och tar övergripande hänsyn till hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt. Dessa fonder kallas även ljusgröna.

Artikel 9

Fonder som uppges ha hållbarhet som mål i sina investeringar. För dessa fonder ska det även beskrivas hur målet ska uppnås. Investeringar görs i bolag som med sin verksamhet bidrar till en mer hållbar utveckling inom exempelvis rent vatten, energieffektivisering och klimatlösningar. Dessa fonder kallas även mörkgröna.

Förvaltning

Namn på fondföretaget: Danske Invest Management
Fondbolag: http://www.danskeinvest.com
Telefon: +45 70 20 12 50
Hemsida: http://www.danskeinvest.com
Adress: Parallelvej 17, , Kgs. Lyngby2800, Denmark

Fond

Hemvist: Luxembourg
Juridisk uppbyggnad: SICAV
UCITS: Ja
Fondens startår: 2018-08-27

Fondrådgivare

Rådgivare: Danske Invest Management

Förvaltare

Namn Förvaltare sedan
Joel Backesten 2018-08-27
Max Frydén 2021-02-18

Dokument

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.