• Kapitalförvaltning

Månadsspara i fonder - regelbundet sparande ger fördelar

Månadssparande i fonder passar dig som långsiktigt vill bygga upp ditt sparkapital. Du kan månadsspara i alla fonder som återfinns på Garantums fondtorg. Ett månadssparande är bra för dig som vill bygga upp ett buffertsparande till oförutsedda utgifter, spara till barn och barnbarn eller kanske förverkliga en dröm om en resa. På vårt fondtorg kan du hitta många fonder med olika inriktningar och detta ger dig förstås goda möjligheter att skapa en väldiversifierad fondportfölj, på så sätt kan du minska riskerna genom att inte ”lägga alla ägg i samma korg”. Det enklaste alternativet är att månadsspara i någon av våra fondportföljer.

Effekten av långsiktigt månadssparande
Månadssparande i fonder har en rad positiva effekter. Med regelbundna köp via autogiro bestämmer du själv hur stort belopp som varje gång ska avsättas till sparandet. Det är enkelt att komma igång och kräver inte heller mycket löpande översyn. Genom att dela upp investeringarna i mindre och regelbundna inbetalningar blir denna form av investerande överkomligt för de flesta sparare. Risken för att investera vid ett enskilt ofördelaktigt tillfälle minskas dessutom automatiskt med mindre och regelbundna köp över en längre tid. Vid kursstegringar ökar värdet på ditt sparande, men du köper också på en högre nivå. När kursen går ned minskar istället värdet även om du då i gengäld köper till en lägre nivå.
 

 

 I exemplet ovan köper kunden för samma belopp varje månad, men till olika kurser. Vid det sjunde köpet handlar kunden till en högre kurs men tidigare köp på lägre kursnivåer medför en lägre genomsnittlig anskaffningskurs och kunden gör en reavinst vid eventuell avyttring.


Börja månadsspara nu!

För dig som vill ha hjälp med att enkelt komma igång med att månadsspara i fonder erbjuder Garantum också fyra olika portföljförslag med väl avvägda kombinationer av fonder: Likviditet, Defensiv, Balanserad och Offensiv.

Blanketter för att månadsspara i fonder finns på Blankettcenter >>

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.