Hållbarhet på Garantums fondtorg

 

Ansvarsfulla investeringar har blivit en allt viktigare fråga vid valet av fonder. Hållbarhet är därför en naturlig del i vår urvalsprocess och vi för alltid en nära dialog med de fondbolag som finns med på vårt fondtorg. 

 

De flesta svenska fondbolag är på ett eller annat sätt engagerade inom hållbarhet vilket är bra. Det visar att vi kommit en bra bit i utvecklingen och att det faktiskt går att förena avkastning och hållbarhet. Vi är övertygade om att de flesta investerare, precis som vi, vill se en ljus framtid för nästa generation. Därför är det en självklarhet för oss att aktivt arbeta för en hållbar miljöpåverkan, humana arbetsvillkor och ett etiskt ställningstagande via de fondbolag som vi samarbetar med.

 

Genom vår investeringsplattform där vi tillhandahåller fonder från ett 40-tal olika fondbolag arbetar vi för att fondbolagen ska ställa krav på bolag som de investerar i. Vi påverkar bland annat genom att:

   

Aktivt uppmana fondbolag att ansluta sig till UNPRI (FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar).

   

Erbjuda fonder från fondbolag som är anslutna till UNPRI.

   

Uppmana fondbolag som inte är anslutna till en branschorganisation för hållbarhet att ha interna riktlinjer som täcker området.

 

 

95% av fondbolagen som finns på vårt fondtorg är idag anslutna till UNPRI medan andra fondbolag har utformat interna riktlinjer för hållbarhet. De som ännu har en bit kvar i arbetet för vi en nära dialog med och försöker bidra i processen. Hållbarhet, socialt ansvar och etik kommer få en ännu större roll för framtida investeringsbeslut och vår ambition är att fondutbudet på vår investeringsplattform ska kunna möta den efterfrågan redan idag.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.