Vårt fondutbud – urvalsprocess och kvalitetssäkring

På fondtorget finns cirka 150 fonder från både svenska och utländska fondbolag. Vi har valt fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsmodeller för att kunden ska kunna bygga väl balanserade portföljer. Samtliga fonder och fondbolag som erbjuds har genomgått vår selekteringsprocess och lever upp till våra kvalitetskrav och vi följer kontinuerligt upp och utvärderar de fonder vi valt in. 


UrvalsprocessKvalitetsanalys och löpande granskning av utbudet
Vi tittar på fondbolagets organisation, ägarstruktur samt hur investeringsprocessen går till. I denna process samarbetar vi även med en extern part som tittar närmare på fondbolagets och fondens legala tillstånd samt fondbolagets ägarstruktur och historik. Utöver detta analyserar vi finansiella nyckeltal för att göra en bedömning av hur en förvaltare lyckats i förhållande till sina konkurrenter eller vilken avkastning som genererats i förhållande till risken förvaltaren tagit. Här görs även en analys av prissättningen, vi anser att pris och kvalitet ska gå hand i hand vilket innebär att en förvaltare endast kan ta mer betalt än sina konkurrenter om det skapar mervärde för kunden. Det kan antingen handla om avkastning men också hur förvaltaren investerar tid och pengar i hållbarhetsfrågor. 

 

Målet med vår kvalitetssäkring är dels att ligga i framkant vad gäller utbudet och dels att erbjuda fonder vi anser håller en hög kvalitet. Målet är även att hjälpa kunder att undvika investeringar i fonder vi anser är olämpliga, har oklara strukturer och avgifter eller fonder som inte håller måttet på vad som kan anses god förvaltning. Detta görs i två steg:

  1. Vi analyserar varje enskild fond innan den tas upp för handel på fondtorget
  2. Vi analyserar varje enskild fond löpande via vår granskningsprocess och har möjlighet att plocka bort fonder vi inte anser håller måttet längre.

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.