Information om cookies och webbplats

Webbplatsen har utvecklats för att fungera bäst i Chrome, men den fungerar också i andra webbläsare som Opera, Mozilla Firefox och Safari. Kompabilitet och stöd för Microsoft Internet Explorer minskar från många leverantörer av tekniska tjänster och kodramverk varför vi rekommenderar att inte använda Internet Explorer för våra inloggade tjänster.

Webbplatsen är anpassad för 1024x768 pixlar och om din webbläsare är inställd på att visa mindre eller större textstorlek än normalläget kan vissa förskjutningar i grafiken förekomma. Webbplatsen länkar i vissa fall till information i PDF-dokument eller på andra webbplatser. Detta kan ibland medföra längre nedladdningstider än normalt. Vi eftersträvar att all information på webbplatsen ska vara korrekt. Vi reserverar oss dock för att felskrivningar och länkfel gör att informationen kan vara felaktig.

  
Tekniska frågor och synpunkter kan skickas till info@garantum.se

Information av hantering av cookies


Inledning

Användning av cookies som finns på hemsida sker i enlighet med det som följer av denna cookie policy. Genom att använda vår hemsida utan att stänga av cookies i webbläsaren samtycker du till att vi använder cookies och därmed behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Cookie policy.

Observera att Garantum har en separat dataskyddspolicy som finns publicerad på www.garantum.se.

Vad är en cookie
Cookies är små textbaserade datafiler som en webbserver kan få be om att få lagra på din enhet (till exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon) i samband med att besöker en hemsida. Hur cookies får användas regleras primärt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation som införlivats i svensk rätt genom lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Det finns ett flertal olika cookies och syftet med dem skiljer sig beroende på vilken cookie som används. Cookies brukar ofta delas in i permanenta och temporära cookies (även kallade ”session cookies”). Permanenta lagras under olika långa perioder på dator cookies används i syfte att anpassa webbplatsen dina önskemål och intressen. Det kan exempelvis vara login-cookies, det vill säga cookies som bestämmer vilken särskild information du ska få se. En närmare specifikation av vilka cookies som är permanenta och vilka som är temporära finns i cookie-förteckningen.

Varken permanenta cookies eller session cookies är skadliga för din enhet. Cookies brukar godkännas automatiskt på de flesta enheter. Du kan stänga av cookies genom att gå in i inställningarna till din webbläsare om du trots allt inte vill godkänna cookies. Du kan även radera cookies som redan lagrats på din enhet via inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in i webbläsarens insättningar så att du får ett meddelande varje gång du mottar en cookie. Mer information om detta finns på www.youronlinechoices.eu eller länkarna nedan:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Microsoft Edge™: https://support.microsoft.com/sv-se/microsoft-edge/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-b7aa740f-acb8-773a-e46b-7c13681ea3df


Syftet med cookies
Syftet med användningen av cookies beror på vilka cookies som avses. Som tidigare anfört använder Garantum ett antal olika cookies för olika syften. Det viktigaste syftet är att webbplatsen ska komma ihåg din enhet och att webbplatsen därmed ska kunna visa information som är avsedd för dig, exempelvis innehav och nyckelvärden i din depå för dig som är kund hos oss. Vissa av våra cookies berör bara sådana behörighetsstyrda delar av webben.

Garantum använder även cookies för att utvärdera användarbeteende och därmed kunna förbättra våra produkter. Syftet är vidare att förbättra marknadsföringen och föra statistik.

Ändring av cookies
Garantum använder enbart de cookies som benämns i cookie-förteckningen under punkt 6. Om du vill ha koll på vilka cookies som används rekommenderar vi att du kollar cookie-förteckningen regelbundet, eftersom förteckningen uppdateras löpande.

Cookie-förteckning

Cookie

Syfte

Lagring

Uppgifter som lagras

CampainCookie

Används för att inte återkomma till kampanjsidan vid varje besök av startsidan

 Varierar beroende på kampanj, vanligtvis 1-7 dagar.

Kampanjsidans sid Id

ReSendSignature

Används för att det inte ska gå att skicka om samma BankID-länk flera gånger med ”dubbelklick”

3 minuter

Rad id på omskickad bankid signering

Tab_product

Används på produktsidan för strukturerade produkter för att komma ihåg vilken flik man är på

Session, dvs kaka upphör när  webbläsare stängs

Sid id, språk id, vald tab på produktsidan

GarantumCookiesAccepted

 Stängercookiebannern

6 månader

True/False om cookie är accepterad

FormsAuthentication.FormsCookieName

Sparar inloggad användares namn krypterat

60 minuter

Sparar LimeId eller Person-/
organisationsnummer

.GarantumServices

Autentisering av
användare

Session, dvs kaka upphör när  webbläsare stängs

Används i rådgivninsstödet

_ga

Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen

 

2 år

Id

_gid

Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen

1 dag

Id

_gat_gtag_x

Google analytics, _gat används för att begränsa antalet förfrågningar som måste göras till doubleclick.net

1 min

Denna cookie lagrar ingen användarinformation

_fr

Domän: www.facebook.com

90 dagar

Tredjeparts-cookie från Facebook som används för att mäta antal sessioner på hemsidan och registrerar användare för återmarknadsföring.

Hotjar

Hotjar samlar anonymiserad och aggregerad information om hur användare interagerar med våra sidor. Detta för att vi ska se i stort hur besökare rör sig på sajten, exempelvis överblick med en värmekarta hur besökarna sammantaget scrollar på en given sida

I browser: Allt från under 100 millisekunder, till session upp till 365 dagar, beroende på typ av applikation ( ex ”heat-map”, funnel, undersökning med frågor osv.)

Hotjar är helt GDPR-kompatibla. Informationen som Hotjar lagrar för statistik är helt anonymiserad, Hotjars anväder exempelvis egna skapade användarid för att exempelvis kunna känna igen en återvändande besökare, id som varken bygger på besökarens ip-adress eller andra personliga uppgifter.

ASP.NET.sessionid

Används för att hålla reda på information sessions (besök) på webbplatsen, varje besökare får ett unikt ID som gäller för besöket.

ASP.NET.sessionid lagras tillfälligt och raderas från webbläsaren när den stängs.

Session ID.

 

JSESSIONID

Används av New Relic för att följa sessions - för att hitta fel eller hitta passager på webbplats med sämre prestanda (längre åtkomsttid).

Kakan JSESSIONID lagras tillfälligt och raderas från webbläsaren när den stängs.

Session ID.

NREUM

Den här kakan installeras endast i webbläsare som inte stödjer ”Navigation Timing API”, och detta för att kunna fungera med New Relics ovan beskrivna funktion. Frånvaron av stödet är ett problem i gamla Mozilla Firefox-webbläsare (med version 7 som släpptes 29 september 2011 ingick däremot stödet).

Kakan NERUM lagras tillfälligt och raderas från webbläsaren när den stängs.

Session ID.

 


Kontakt

Om du har frågor gällande Garantums behandling av cookies eller det som framgår av denna policy hänvisas det till GDPR@garantum.se.  
Kontaktuppgifter till Garantum
Garantum Fondkommission AB
Besöksadress: Smålandsgatan 16
Box 7364, 103 90 Stockholm
E-post: info@garantum.se  
 
Kontaktuppgifter tillsynsmyndigheter
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Post- och telestyrelsen
PTS
Box 5398
102 49 Stockholm
pts@pts.se     

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.