Så drar du nytta av potentialen i autocall 

 

I en tid av stor ovisshet lanserade vi den första autocallen mitt i brinnande finanskris under hösten 2008. Det som främst utmärker autocall är att investeraren inte drar full fördel av uppgångar i marknaden utan istället ger möjlighet till en i förväg fastställd avkastning som kan erhållas i en sidledes, stigande och i vissa fall även i en fallande marknad ned till en förutbestämd nivå. På nedsidan finns ett riskskydd ned till en i förväg bestämd nivå.

 

Så använder du autocallen på ett smart sätt i portföljen
Precis som med alla investeringar handlar det om riskkontroll och riskspridning. Det vill säga att inte ta större risker än vad du som investerare kan bära samt investera i flera olika typer autocalls, med olika underliggande exponeringar vid olika tillfällen. En och samma aktie eller index bör därför inte ingå i allt för många av placeringarna. Just det här kan vara svårt att överblicka på egen hand. Med en kvalificerad rådgivares hjälp får du förutsättningar att nå den bredd och riskspridning i totala portföljen som är rätt för dig utifrån din riskvilja och unika situation. Autocalls finns från riskklass 2 till riskklass 7, så beroende på vilka behov just du har kan det finnas olika typer av placeringar som passar.

 

Hög historisk avkastning, men inte utan risk*
Tittar vi bakåt, på alla våra utgivna strukturerade produkter som har förfallit sedan starten 2004 så ligger den genomsnittliga årliga avkastningen på 7,9% per år. Under samma period har världsindex (FTSE All World Index) stigit med i genomsnitt 3,9% per år och Stockholmsbörsen (OMX30) med 9,1%. Dessa tre siffror kan du jämföra. Det som däremot skiljer en strukturerad produkt från en direktinvestering i marknaden är det inbyggda riskskyddet som gäller ner till en viss förutbestämd nivå.

 

För autocall är den historiska avkastningen ännu högre. Antalet som avslutat sin löptid uppgår till 338 stycken och det årliga genomsnittet ligger på ca 12,8% per år (åren 2008-2018). I nästan 90% av fallen har placeringen gett en positiv avkastning till investerarna vilket visar att placeringen fungerat väldigt bra i olika typer av marknadsklimat. Men alla autocalls har inte gett positivt avkastning. 28 placeringar av 338 har slutat under riskbarriären och därmed har ett lägre belopp än det investerade återbetalats vilket inneburit en förlust för investerarna. Under nivån för denna riskbarriär kan placeringen jämföras med en direktinvestering i marknaden, oftast mätt på den aktie eller det index som utvecklats sämst. Det här belyser vikten av att alltid sprida sina risker inte bara i flera olika typer av autocalls och strukturerade produkter utan även andra tillgångsslag.

 

Histogram – avkastningshistorik för förfallna autocall

 
Här avses samtliga förfallna autocall noterade i SEK som Garantum arrangerat från 2009-12-01 till och med 2018-12-31. Totalt 391 placeringar. Skräddarsydda placeringar är exkluderade. Historisk avkastning innebär inte någon garanti för framtida avkastning.

 

Så hanterar du risken i autocall och andra aktierelaterade investeringar
Betydelsen av riskspridning är naturligtvis väldigt viktig även vid investeringar i olika finansiella placeringar. Marknadens prognoser och bedömningar av enskilda aktier kommer alltid kunna gå fel, med följden att kursutvecklingen kan bli starkt negativ. Det är därför viktigt att inte ta större risker än vad man kan bära och att investera vid flera olika tillfällen, med olika aktier, olika avkastningsprofiler samt olika typer av riskskydd. Detta minskar risken att en enskild aktie ska drabba hela portföljen.

 

*En investering i en strukturerad produkt är liksom andra investeringar förknippad med vissa risker och historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning. Statistiken inkluderar samtliga förfallna publika placeringar Garantum arrangerat mellan 2005-03-29 t.o.m. 2018-12-31. Placeringarna uppgår till totalt 968 stycken noterade i SEK (exkl. courtage).

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.