Autocall Utvecklade Marknader Plus/Minus

2012-01-30

Det är en utmaning att hitta bra avkastningsmöjligheter i osäkra tider. På Garantum har vi därför tagit fram ett intressant placeringsalternativ för rådande klimat. Den heter Autocall Utvecklade Marknader Plus/Minus och har Nordea som emittent. Denna placering kan ge en portfölj slagkraft även om de underliggande marknaderna USA, Sverige, Tyskland och Östeuropa sjunker ner till -50%.

  • Placeringen utbetalar en årlig avkastning på indikativt 10%.
  • Avkastningen erhålls även om fyra utvecklade marknader har fallit ner till -50%.
  • Missas en utbetalning håller placeringen den i minne. Är nästa avstämning positiv och avkastning utbetalas för innestående år så utbetalas även eventuellt upparbetade/sparade utbetalningar. Det innebär förstås också att det finns möjlighet att få avkastning för flera år vid ett och samma tillfälle.
  • Placeringen inlöses automatiskt i förtid om samtliga marknader på en årlig avstämningsdag stänger på -20% eller bättre.
  • Om placeringen inte löses in i förtid och att den lägst noterade marknaden på slutdagen efter 5 år har fallit med mer än 50% aktiveras risken i placeringen. Emittenten återbetalar då nominellt belopp minskat med nedgången i den sämst utvecklade marknaden.

Teckning pågår just nu, men endast fram till den 16 februari 2012.
Mer information om placeringen finns i marknadsföringsbroschyren och presentationen nedan. 

 

   

Är du som investerare intresserad kan du ta kontakt med din rådgivare redan idag. Då kan du få mer information om dagens marknadsläge och fler aktuella placeringslösningar från Garantum.

Hela vårt aktuella erbjudande finner du här

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.