Fastställda villkor emission september 2015

2015-09-10

Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 3 september 2015.

Namn

Indikerad
deltagande-
grad

Deltag-
andegrad
Indikerad
kupong/
bonus
Kupong/
bonus
BNP AC Läkemedel Combo 2382

20 28
DDB KO Stena 2379

5 4,62
GAP AO Europa Ti 2361 240 255

GAP AO Europa Tr 2360 100 115

GAP Boc AO Sverige Ti 2363 200 230

GAP BoC AO Sverige Tr 2362 100 115

GAP BoC FO Catella Hedge 2355 210 235

GAP FO Global Balanserad 2359 100 128

GAP+ Boc AIO Asien 2357 100 118

GAP+ BoC AO Europa 2364 140 190

GAP+ Boc AO USA Konsumtion 2358 100 141

GS AC Sve bol Combo 85% Skydd 2388

14 15
GS AC Svenska bolag Kapitalskydd 2385

8 8
GS AO Europa Ti 3år 2383 130 130

SG AC Europeiska bolag Combo 2373 100 100 30 31
SG AC Europeiska bolag Månadsv PM 2374 100 100 1,1 1,06
SG AC Svenska bolag Combo KSK 2386 100 100 14 15
SG AC USA Kons Månadsvis KSK 2375 100 100 0,8 0,8
SG KO High Yield USA 2399

5 6
SHB SPR Svensk Verkstad SB 2376 100 100 30 45
SHB SPR Sverige Platå OS 2384 200 225

UBS AC Läkemedel Månadsvis PM 2391

1 1,21
UBS AC Svenska bolag Kvart. PM 2380

5 6,6
UBS AC Sverige/Europa 2381

10 11
UBS AC Utv. Mark. Combo 2387

10 14
 
   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.