Fastställda villkor emission sista teckning 30/12 2014

2015-01-12

Fastställda villkor vid upphandling för emissionen med sista teckningsdag den 30 december 2014.

Ryska björnen vred sig ordentligt under december. Under december månad kunde Russian Depositary Index (RDX Index) falla 11% ena dagen för att nästa gå upp 14%. Dessa svängningar motsvarar en årligt volatilitet på 170-220% och satte givetvis spår i upphandlingen. Givetvis drabbads GAP BoC AIO Ryssland & Kina Ti 2096 hårdast av detta där man köper just volatilitet på Ryssland. Även om volatiliteten kom ner från sin peak runt den 16 december, så var den fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg när vi startade produkten. Denna tilltagna volatilitet satte även avtryck på andra marknader och påverkade därmed även några av våra övriga globala indexprodukter.

Namn Isin Indikerad DG / Kupong Upphandlad DG / Kupong
GAP BoC AO Europa Ti 2098 XS1138642225 230 230
GAP BoC AO Europa Tr 2097 XS1138642142 100 95
GAP+ AIO Global 2118 XS1141941663 100 85,2
GAP+ AO Sverige 2117 XS1141942042 100 110
GS AC Sve bol Combo 90% Skydd 2100 SE0006453734 11 / 3  11 / 3 
GS AIO Sverige Ti 2095 SE0006453577 130 130
GS AO USA Konsumtion Ti USD 2115 SE0006503850 200 190
GS AO USA Konsumtion Tr USD 2114 SE0006503868 100 90
SG AC Global Combo PM 2113 SE0006504056 10 / 4 10 / 4
SG AC Läkemedel Combo PM 2116 SE0006453023 17 / 4 18 / 4
SG AC USA Konsumtion Combo PM 2102 SE0006453031 30 / 4 30 / 5
SG AC USA Konsumtion Månadsv. PM 2103 SE0006504247 1,1 1,05
SG SPR Sverige Platå 2099 SE0006453049 300 300
SHB KC High Yield Europa 2104 SE0006081964 6 6
UBS AC Europeiska Blue Chip PM 2101 SE0006453569 3,5 3,73
UBS AC Svenska bolag Combo PM 2093 SE0006453171 16 / 6 16 / 6
UBS AC Svenska bolag Månadsvis PM 2094 SE0006453163 1,1 1,14
UBS AC Utv. Markn Combo KSK 2119 SE0006504064 7 / 5 / 3 8.1 / 5 /3
GAP BoC AIO Ryssland & Kina Ti 2096 XS1138642068 100 70
 
   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.