Fastställda villkor stängning 17 januari 2013

2013-02-01

Sedan emissionen startades i november förra året har vi kunnat iaktta en rad positiva händelser på marknaden. Den 20 december meddelade Riksbanken sin förväntade räntesänkning av reproräntan ned till 1%. Under det nya årets början fick vi också en serie positiva signaler om utvecklingen i både den amerikanska och kinesiska ekonomin. Likaså undveks åter den amerikanska skuldtaksproblematiken, om än endast temporärt, efter att republikanerna i mitten av januari gick med på att justera nivån för taket.

Konkreta förändringar gällande den ekonomiska krisen i Sydeuropa har däremot fortsatt att lysa med sin frånvaro.

De positiva signalerna har trots allt övervägt. Detta har lett till att optimismen och riskaptiten på marknaden har ökat, vilket man bland annat kunnat iaktta genom att observera följande:
 
• Kreditspreadar fortsatte sin riktning nedåt jämfört med nivåerna vi såg i november. 

• Merparten av världens börser hade i mitten av januari redan stigit med ca 5% sedan årsskiftet.

• VIX (kort volatilitet) inledde januari på strax över 14%, men dök den 4:e januari under denna nivå och fortsatte sedan att handlas under 14% resten av månaden. 

• Långa räntor började åter stiga vilket ledde till en positiv lutning på yield-kurvan.

I detta klimat har vi (i generella termer) tvingats till sänkningar i villkoren för autocalls och kreditlänkade strukturer. Samtidigt har vi å andra sidan kunnat förbättra eller bibehålla villkoren för kapitalskyddade strukturer.

Produktnamn ISIN-nummer DG/Kupong
GAP AIO Sverige 1424
GAP AO Global Ti 1426
GAP AO Global År 1425
GAP AO USA Export 1423
GS AC Svenska bolag Combo 1392
GS AIO Brasilien 1418
ING AC BRIC PM Def 1400
ING AC Utvecklade Markn PM 1406
ING AO Global Reload 1399
ING AO Global Tr 1398
ING KC BRIC 12 mån 1417
ING SPR Svenska bolag kupong 1416
MS AC Next Generation PM 1407
NP KH Asien N11 1412
NP KH Def Kina 1415
NP KH Def USA Export 1414
NP KH Europa Export 1413
NP KO High Yield Europa Def 1409
NP KO High Yield USA 1410
SG AC BRIC MAX 1401
SG KO High Yield Europa 3 år 1411
SG KO High Yield Europa 5 år 1408
SHB AC Svenska bolag PM Def 1405
SHB AC Sverige 1403
UBS AC Svenska bolag PM 1404
XS0860993061
XS0860992766
XS0860992923
XS0860993145
SE0004925311
SE0004926004
NL0010298386
NL0010298485
SE0004925600
SE0004925618
NL0010298451
NL0010298378
SE0004925931
SE0004925899
SE0004873479
SE0004899888
SE0004873487
SE0004899862
SE0004899870
SE0004925642
SE0004925477
SE0004925469
SE0004925857
SE0004925840
SE0004926087
1,24(1,2)
2,4 (2,2)
1,1 (1,0)+ 2% kupong
1,05 (1,0)
15% (18%) / 5% (5%)
1,0 (1,0)
8% (10%)
8,5% (10%)
1,04 (1,0)
1,09 (1,0)
6% (8%)
Kup 10% (11%) * 2 + DG 100%
6,125% (5%)
0,9 (1,0) + Kup 1,5% (2%)
130,00%
1,0 (1,0) / Kup 3m Stibor
1,0 (1,0) + Kup 4% (4%)
3m Stibor +1,75% (2,5%)
3m Stibor +5% (7%)
16% (19%)
3,3% (4,75%)
3M Stibor + 4,5% (7%)
4,45% (5%)
9,25% (10%)
4,2% (5%)

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.