Företagshändelse i aktien Atlas Copco

2015-05-28

Det har skett en företagshändelse i aktien Atlas Copco (A och B) som genomgår en aktiesplit med ett automatiskt inlösenförfarande.

Vid Atlas Copcos årsstämma beslutades om ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp (så kallad aktiesplit)  i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 6.00 per aktie.

För att investerare i produkter med Atlas Copco aktien som underliggande inte ska drabbas negativt av denna extra ordinära företagshändelse så justeras produktens startnivå för Atlas Copco aktien ned med mostarande kvot. De som investerat i dessa produkter behöver inte vidta några åtgärder på grund av denna företagshändelse. Investerare i dessa produkter som också innehar VPC-konto kan redan ha fått en notis om denna företagshändelse.


För mer info gällande inlösningen aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.