Garantum stödjer Läkare Utan Gränser och deras insats i Afrikas horn.

2011-09-09

I augusti startades en insamling på Garantum till förmån för Afrikas horn. En insats kändes angelägen med tanke på den humanitära situationen i området. För att sporra insamlingen ytterligare togs också beslutet att från företagets sida tiodubbla medarbetarnas insamlade belopp. Donationen skänktes sedan till Läkare Utan Gränsers Akutfond där bidrag i dagsläget huvudsakligen har gått till insatser för Afrikas horn, bland annat för att motarbeta undernäring hos barn som är ett stort problem i området. På Garantum är vi glada att kunna göra en insats till stöd för Läkare Utan Gränsers viktiga arbete.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.