H.J. Heinz avnoteras

2013-06-11

H.J. Heinz har köpts upp av Berkshire Hathaway vilket i praktiken innebär att aktien numera är avnoterad. Den uppgång som hittills varit i Heinz tillgodoräknas naturligtvis i de placeringar som har innehållit denna aktie.

Tillgodoräknandet kan göras på två sätt, allt beroende på förutsättningarna för berörd placering. I de fall där Heinz ingår som underliggande aktie, och där den kan ersättas med en aktie, så kommer den att ersättas av Kellogg. Syftet med att ersätta med en ny aktie är för att inte aktuella placeringar ska tappa avkastningsmöjlighet vid en stigande marknad. Vår bedömning är därför att aktien Kellogg är en intressant ersättningsaktie i korgarna. Den uppgång som hittills varit i Heinz tillgodoräknas utvecklingen i placeringen. Om exempelvis Heinz slutade på +10% så kommer Kellogg att ligga på +10% vid bytestillfället.

I de fall där Goldman Sachs är emittent för placeringen finns det ingen möjlighet att ersätta med en ny aktie. Därför kommer Heinz istället att ersättas med ett kontantbelopp i placeringen. Kontantersättningen motsvarar Heinz utveckling fram till avnoteringen i respektive placering. Aktiekorgarna kommer då framöver ha en exponering på 9/10 mot börsen och för den sista 1/10 som Heinz stod för motsvaras av kontantvärdet.

Berörda placeringar kommer att justeras och uppdateras i våra system inom kort. Observera att marknadsvärden redan nu ska vara korrekta på vår hemsida. Övriga värden uppdateras i samband med justeringen.

 

Läs mer om händelsen på H.J. Heinz hemsida >>


Berörda placeringar
ISIN
DB AO USA Export 58 Ti 160226 SE0003689389
GS AO USA 60 Tr EUR 160225 FI4000019997 
GS AO USA 60 Ti EUR 160225 FI4000019989 
DB HC USA Export 46 160226 DE000DB07ZM4
GS HC USA 50 EUR 160229 GB00B6F45K34 
DB AO USA Export 903 Tr 160418 SE0003787456 
DB AO USA Export 904 Ti 160418 SE0003787464 
DB HC USA Export 919 160418 DE000DB7HCB7 
GS AO USA Export 925 EUR Tr 160411 FI4000020797
GS AO USA Export 926 EUR Ti 160411 FI4000020789
GS HC USA Export 929 EUR 160411 GB00B6F3TY21
UBS AO USA Export 948 Ti 140523 SE0003883750 
UBS HC USA Export 962 140523 CH0127040712
UBS AO USA Export 947 Tr 140523 SE0003883768
MS AO USA Export 1005 Tr 140520 SE0003961879 
UBS AO USA Export 947 Tr 140523B GA0000000016 
UBS AO USA Export 978 Tr 140708 SE0003949536 
UBS AO USA Export 979 Ti 140708 SE0003949528 
UBS AO USAExportFLEX Tak 1007 140708 SE0003988716 
UBS HC USA Export 993 140707 CH0129174170 
UBS HC USA Export FLEX Plus 1008 140708 SE0004016764
UBS HC USA Export FLEX  Tak 1011 140708 SE0004016780
UBS HC USA Export FLEX Plus 1012 140708 SE0004016772 
BB HC USA Export 1003 EUR 150710 GB00B446RL14 
BB AIO USA Export 999 EUR Ti 150710 Fi4000024393 
MS HC USA Export 1030 140928 NL0009821750 
MS AO USA Export 1066 Tr 141110 SE0004198851 
MS AO USA Export 1021 Tr 140928 SE0004051027 
MS AO USA Export 1022 Ti 140928 SE0004051035
MS HC USA Export 1084 141110 NL0009934298 
MS AO USA Export 1067 Ti 141110 SE0004198844 
UBS AO USA Export 1112 Ti 151203 SE0004269538 
UBS AO USA Export 1111 Tr 151203 SE0004269546 
UBS HC USA Export 1115 141202 CH0140818821
UBS AO USA Export Ti 1127 160114 SE0004298065
UBS AO USA Export Tr 1126 160114 SE0004298057
UBS HC USA Export 1145 150114 CH0142878385
AO USA Export 1251 SE0004575728 
UBS HC USA 1183 EUR 170420 CH0180673847 
ING AO USA Export Tr 1189 160425 SE0004478618
GS AO USA Export 1242 Ti SE0004546893 
GS AO USA Export 1241 Tr SE0004546885
GS AO USA/Europa Export 1219 Tr EUR FI4000041850 
GS HC USA Export 1238 GB00B72GVF64 
GS AO USA/Europa Export 1220 Ti EUR FI4000041868
ING AO USA Export NOK 1210 Tr 160425 NO0010637879 
ING AO USA Export Ti 1190 160425 SE0004478816 
ING HC USA Export 1206 150424 NL0010066098 
UBS HC USA Export 1222 EUR CH0182613148
BB AIO USA Export 998 EUR Tr 150710 FI4000024385
UBS HC USA Export nr 1307 CH0188662438 
DB AO USA Export 58 Tr 160226 SE0003689397 
UBS HC USA Export ÅR GBP 1314 CH0189921874
MS AO USA Export ÅR 1332 SE0004809010 
MS AO USA Export ÅR 1332 SE0004809010 
GS AO USA Export 1303 Tr SE0004723674 
UBS HC USA Export 1356 CH0195511925
GS HC USA Export 1382 EUR GB00B8MTFS38 
GS AO USA Export Tr 1377 EUR FI4000049028 
GS AO USA Export Ti 1378 EUR FI4000049036 
GAP AO USA Export 1423 XS0860993145 
 
   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.