Justering på grund av extrautdelning i Tele2 B

2013-05-16

Ordinarie bolagsstämma i Tele2 AB som hölls den 13 maj 2013 godkände en utdelning på 28 kronor per aktie genom ett inlösenprogram. X-dagen är den 16 maj 2013.*

Detta får till följd att vi på samma sätt som vanligt när det gäller börshandlade instrument gör en justering av starkurserna för våra strukturer som innehåller Tele2 (TEL2B).

Utdelningen kommer alltså i sig inte att ha någon direkt påverkan på utvecklingsberäkningen för produkterna. Startkurserna för Tele2 B i berörda produkter kommer att justeras med anledning av utdelningen.

Notera att vissa värden kan vara felaktiga på vår hemsida innan alla förändringar har slagit igenom i våra system.

Se bifogat för notis från NASDAQ OMX>>

*X-dag. Förkortning för ”exclusive dividend-day”, det vill säga ”dagen utan utdelning”. På X-dagen börjar aktien att handlas utan rätt till utdelning, vilket åtminstone i teorin betyder att kursen för aktien borde sjunka med lika mycket som utdelningen utgör. Detta eftersom någon rätt till utdelning inte längre föreligger. Om priset på aktien går ner sjunker också P/E-talet, och orsaken till detta bör man alltså vara medveten om.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.