Kommentar angående tradingförlusten i UBS.

2011-09-19

UBS annonserade på torsdagsmorgonen att man har upptäckt en dold förlust inom investmentbanken. Förlusten uppskattades till en början till c:a $2 miljarder, men har nu fastställts till $2,3 miljarder. En 31-årig man anställd som ETF-handlare inom den s.k. Delta One-gruppen har gripits misstänkt för att på eget bevåg ha orsakat förlusten. UBS säger att handlarens långa positioner i olika aktieindex inte upptäcktes på grund av att han samtidigt bokat falska hedgar i systemet.

Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch har på fredagen satt UBS kreditvärdighet (A+/Aa3/A+) på granskning för en eventuell sänkning av ratingen på grund av brister i riskhanteringen. Det är osannolikt att kreditvärdigheten skulle sänkas mer än ett steg, men granskningen är ändå anmärkningsvärd med tanke på den begränsade direkta effekten som förlusten får på UBS förmåga att fullfölja sina åtaganden.

Förlusten på $2,3 miljarder är förhållandevis stor jämfört med andra fall där handlare har agerat brottsligt, men betydligt mindre än Société Générales förlust på $4,9 miljarder under 2008. Förväntningarna var tidigare att UBS skulle rapportera en vinst för tredje kvartalet på över 1 miljard schweizerfranc, men det verkar nu som att man kan räkna med en mindre förlust efter skatt i storleksklassen SFr 0,3-0,8 miljarder. Detta kan sättas i relation till UBS kärnprimärkapital på SFr 33 miljarder eller det egna kapitalet (justerat för goodwill) på drygt SFr 37 miljarder vid utgången av andra kvartalet 2011. Banken kommer även efter förlusten att ha en av de högsta kärnprimärkapitalkvoterna i branschen på nästan 16 procent.

Garantums bedömning är att UBS kreditrisk inte har förändrats märkbart på nyheten om tradingförlusten. Den bedömningen verkar även obligationsmarknaden göra. UBS 5-åriga CDS har inte stigit på nyheten och handlas för närvarande till 197,5, punkter vilket är lägre än de flesta andra internationella banker. Banken har inte heller någon betydande nettoexponering mot länder med svaga statsfinanser i Euroområdet. Garantum ser fram emot att ta del av de slutsatser som görs av den oberoende grupp UBS har tillsatt för att undersöka händelsen.
 
Garantum
 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.