Korrigeringar, emission sista teckningsdag 3 september

2015-07-03

Korrigeringar i broschyrer i emission september 2015 (sista teckningsdag 3 september).

Uppdatering 27 Aug
*Produkt Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2391 har fel namn inunder grafutvecklingen på sidan 3. Det ska stå GlaxosmithKline istf. Teva Pharmaceutical, grafen i sig är korrekt. PDF på produktsida på webben är uppdaterad.
*Produkt Autocall Läkemedel Combo nr 2382 har fel graf på sidan 3. Rätt graf ska innehålla Abbvie, Sanofi, GlaxosmithKline, Teva Pharmaceutical. Rätt graf är uppdaterad på PDF på produktsida på webben.

Produktnr 2383, 2385 och 2388
Produktbroschyrer Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383, Autocall Svenska bolag Kapitalskydd nr 2385 och Autocall Svenska bolag Combo 85% Skydd nr 2388 har felaktig information kring emittent.

I de tryckta broschyrerna står det att Emittent/Garantigivare är Goldman Sachs Int. resp. The Goldman Sachs Group, Inc med ratingen A- från S&P och Baa1 från Moody's gällande garantigivaren.

Korrekt är istället att emittent är Goldman Sachs International, London, UK med betyget A1 (Moody's) / A (Standard & Poor's). Ingen garantigivare.

Dessa produkterbroschyrer samt även samlingsbroschyren har ändrats på webben (PDF-format).

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.