Marknadsutblick januari 2012

2012-01-24

Vår chefekonom Christer Tallbom analyserar det ekonomiska världsläget i en ny webb-TV film. I sin marknadsutblick för januari 2012 går Christer igenom dessa huvudsakliga punkter.

• Europas brist på tillväxt och konkurrenskraft kräver i förlängningen en mer långsiktig strategi för att komma tillrätta med de ekonomiska problemen.

• Tillväxten i USA överraskar positivt.

• Oron för "hårdlandning" för tillväxtländerna minskar.

• Sverige: börserna tål stora sänkningar av prognoserna på bolagens framtida vinster.


   
     
Vår uppfattning
Aktuellt marknadsläge på knappt 13 minuter.
   
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.