Mix-portfölj jan 2014 – Hängslen och livrem trots ökad optimism

2013-12-09

"Förra emissionens Mix-portfölj tog position utifrån Garantums positiva bedömning av börserna, i synnerhet Sydeuropa och tillväxtmarknaderna. Den inriktningen vill jag inte ändra på, tvärtom har mer positiv data kommit från bland annat USA som ökat vår tro på att marknaderna är på väg in i ett mer optimistiskt läge.

Det ger oss anledning att vikta portfölj Mix mot att vara lång mot börsen. Samtidigt har jag lagt 30% av portföljen i Autocalls. Varför kanske man undrar då vi som sagt var är positiva till börsernas utveckling och då vi dessutom har hängslen och livremmar på nedsidan? I stort sett alla investerare är nöjda med avkastningen en Autocall ger och dess funktion ökar sannolikheten till avkastning även om vi har positionerat portföljen utifrån en felaktig analys. Sett till det stora hela handlar modern kapitalförvaltning om att till minsta risk ge de största sannolikheterna till avkastning. Och hur åstadkommer vi det bättre än att jobba med strukturerade produkters olika funktioner.

           
  Portfölj FLEX
       
  SHB Aktiecertifikat Norden nr 1742     40%  
  NP Sprinter Sydeuropa Smart Bonus nr 1745     30%  
  SG Autocall Utvecklade Marknader Combo Plus/Minus nr 1732
    20%  
  UBS Autocall Amerikanska bolag Combo Plus/Minus nr 1752     10%  
           

 

Visar det sig att varken korgen av nordiska aktier eller Sydeuropas marknader utvecklas positivt har vår portfölj ändå funktioner som betalar ut kuponger trots utebliven börsuppgång samt vissa skydd.* Förutom uppsida så ger Sprinter Sydeuropa Smart Bonus skydd och ett ”tröstpris” på 20% så länge ingen marknad faller mer än -40% från startdag. Portföljens två autocall möjliggör olika kupongbetalningar även om vi ser till fallande marknader.

Precis som jag sa vid förra emissionen så är det nedgångarna som kostar i våra portföljer. Vi vet

     
   
 

Carl-Johan Runer, försäljning, har precis som vid förra
emissionen skapat denna emissions "Mix-portfölj".

 
     

också att oavsett analys och informationstillgång kan svarta svanar ställa till det. Och det väldigt snabbt. Därför efterfrågar den moderna investeraren skydd och ökad chans till avkastning. Sett till historiken av stora svängningar på världens marknader har mer sammansatta portföljer konstruerade av olika strukturerade produkter gett bra utdelning till våra kunder.

Ett bra hållregel är att alltid diversifiera portföljera mellan olika emittenter och se över marknadsexponeringen i olika ”worst of”-produkter!"

*Se produkternas broschyrer för fullständiga villkor.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.